• Contributie is tijdrovend, zeker wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Contributie aanmaningen versturen is niet de favoriete bezigheid van de ledenadministratie. Helaas komt het regelmatig voor dat leden om wat voor reden dan ook niet betalen.

  Om de contributie alsnog te ontvangen is het de taak om als bestuurder van de vereniging na te bellen, e-mailen etc.
  Niet fijn dus!

  Vooralsnog willen wij als bestuur het innen van de contributie niet uitbesteden. Uitbesteden betekent voor iedereen een verhoging van de contributie, kortom daar zit niemand op te wachten.

  Vanaf seizoen 2022-2023 wordt de contributie-inning gewijzigd. Betaal je jouw contributie per jaar of per kwartaal? Dan verandert er niets voor jou. De maandbetalers worden kwartaalbetalers. Halfjaarlijkse betalers worden kwartaalbetalers.

  Voor de kwartaalbetalingen zullen de automatische incasso's plaatsvinden op 1 augustus, 1 november,
  1 februari en 1 mei van ieder seizoen. De automatische incasso voor de jaarbetaling zal elk seizoen
  op 1 oktober plaatsvinden.

  Leden die een (speciale) betalingsregeling willen afspreken, kunnen hiervoor contact opnemen met de penningmeester via e-mailadres penningmeester@vvkrabbendijke.nl.

  Leden die niet betaald hebben en nadat zij zijn aangemaand, nog steeds niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, kunnen conform het contributiereglement deelname aan wedstrijden worden ontzegd totdat er een betalingsregeling is afgesproken of het contributiebedrag (deels) is voldaan.