• Beste leden, supporters, ouders en/ of verzorgers,

  Vanuit het bestuur worden jullie regelmatig op de hoogte gehouden m.b.t. de voortgang van het te ontwikkelen nieuwe sportcomplex nabij de woonwijk Rozeboom.
  In november staat er een Go/No Go moment gepland. Voor die tijd wil men vanuit de gemeente in overleg met alle verenigingen een voorlopig ontwerp + kostenraming gereed hebben. Op 9 februari jl. is er een overleg geweest met o.a. de projectleider die vanuit de gemeente is aangesteld. De insteek is dat er een projectorganisatie wordt opgezet waar een werkgroep en stuurgroep onderdeel van zullen zijn. In deze werkgroep komt een architect, bouwmanager, ingenieursbureau en - de reden van deze oproep - vertegenwoordigers van de vereniging.
  Samen met deze groepen wil men werken naar een Go tijdens het beslispunt in november 2023. Mocht dit een No Go worden, dan willen we ook alvast een lijst met nodige renovaties van ons complex hebben opgesteld.
  Oproep
  Als bestuur hebben wij niet alle wijsheid in pacht en doen we dan ook graag een beroep op jullie. Het is van belang dat de personen die namens onze vereniging in de werkgroep zitten een beroep kunnen doen op input van jullie. We denken aan mensen die bijvoorbeeld in een accommodatie- en kantinecommissie, terreincommissie en financiële commissie willen deelnemen of op ad-hoc basis mee willen denken in het kader van ons nieuwe complex - dan wel renovatie van het huidige.
  We hopen dat naar aanleiding van deze mail enthousiaste leden, ouders en/ of verzorgers of andere personen die ons hierbij willen helpen zich melden en ons willen ondersteunen in één van de genoemde commissies. Denk nu niet direct dit is niets voor mij. Hoeveel tijd kost mij dit? Dat is nu nog niet exact in te schatten, maar we gaan zo efficiënt mogelijk met jullie (vrije) tijd om, daar mag je zeker zijn. Vele handen maken licht werk.
  We rekenen op jullie inbreng in het belang van onze vereniging!

  Stuur je reactie naar wilma.bakx@vvkrabbendijke.nl. Onder vermelding van je naam, maatschappelijke functie/beroep, en naar welke commissie je voorkeur uitgaat en waarom.
  Met sportieve groet,
  Bestuur VV Krabbendijke