• Ook geen contributieverhoging voor seizoen 2018/2019

   

  In de Bestuursvergadering van november heeft het Bestuur gesproken over een stelselmatige verhoging van de contributie en om deze elke twee jaar te verhogen.

  In de seizoenen 2016/2017 en 2017/2018 zijn de laatste verhogingen toegepast vanwege de huurverhoging vanuit Gemeente Reimerswaal. De stijging was toen beide keren 7,5%. Hetgeen is besproken en goedgekeurd in de ALV van 2015

  Inmiddels is er bericht ontvangen van de gemeente Reimerswaal waarbij vanaf 2019 een trendmatige verhoging toegepast zal worden op de huren en (onderhouds-)vergoedingen van 1,3%.

  De positieve financiële situatie waarin we als club momenteel verkeren vereist geen directe maatregelen.

  Tijdens de ALV van afgelopen november heeft het Bestuur echter wel alvast een vooraankondiging gedaan dat er in de ALV van 2019 een voorstel voor contributie verhoging zal worden opgenomen die ingaat vanaf seizoen 2020/2021. Of dit procentueel wordt of een vaste verhoging is nog niet besloten.

  Dit houdt dus in, dat er voor het komende seizoen 2019/2020, evenals voor het huidige seizoen 2018/2019, geen contributieverhoging zal worden doorgevoerd.