• Beste leden,
  Vrij recent hebben we kenbaar gemaakt dat Frank Lobbezoo als jeugdvoorzitter is toegetreden tot het bestuur.
  Nu is het zo dat Huib Nagelkerke sinds 1983(!) al bestuurlijk betrokken is bij onze vereniging, alleen de laatste jaren niet meer als formeel bestuurslid.
  Huib staat het bestuur op verzoek bij met zijn bestuurlijke ervaring en zijn opgebouwde netwerk in de rol van adviseur. Als bestuur hebben we aan Huib gevraagd of hij deze rol formeel als algemeen bestuurslid wil vervullen.
  Wij zijn blij jullie te kunnen meedelen dat Huib hierop positief heeft gereageerd. Net als bij Frank zal de formele goedkeuring tijdens de aankomende ALV nog moeten plaatsvinden.
  Vooruitlopend hierop zal Huib als algemeen bestuurslid toetreden tot het bestuur. Hiermee komt de gewenste bestuurssamenstelling op zeven leden.
  Bestuur V.V. Krabbendijke.