• We hopen dat iedereen met veel plezier bij onze vereniging voetbalt. Toch zijn er ieder seizoen enkele spelers die om uiteenlopende redenen willen stoppen met voetballen. Jammer, maar dat respecteren we natuurlijk!
  Voor het opzeggen van het lidmaatschap zijn echter een paar essentiële ‘spelregels’.

 • Spelregel 1
  Wil je na de zomer niet meer voetballen, dan kun je jezelf alleen afmelden door:

  1. Een e-mail testuren naar secretaris@vvkrabbendijke.nl
  2. Via het afmeldformulier op de website

  Een appje naar een trainer/leider of het in de kantine tegen een bestuurslid zeggen is dus niet voldoende.

 • Spelregel 2
  Opzegging van het lidmaatschap vindt plaats tegen het einde van een lidmaatschapsjaar, dus per 30 juni van enig jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient dus uiterlijk 15 juni bij het bestuur binnen te zijn.

 • Spelregel 3
  Als tussen 1 augustus en 1 januari wordt opgezegd zal contributie verschuldigd zijn tot 1 januari voor leden tot 12 jaar. Voor senioren geldt de verschuldigde contributie voor een heel seizoen. Tussentijdse opzegging na 1 januari gedurende een lidmaatschapsjaar geeft geen recht op terugstorten van de al geïnde contributie noch op vrijstelling van eventuele resterende contributie gedurende het betreffende lidmaatschapsjaar, tenzij in bijzondere gevallen om zwaarwegende redenen.

 • Teleurstellingen en kosten
  De reden om deze 3 spelregels nog eens vroegtijdig bekend te maken is dat we de afgelopen seizoenen zijn geconfronteerd met leden die hun lidmaatschap in de zomer of zelfs tijdens de voorbereiding in september opzegden. Dat geeft veel teleurstelling omdat in de maand juni de elftalindelingen worden gemaakt, de teams worden ingeschreven bij de KNVB en ook de lidmaatschapsafdracht aan de KNVB wordt betaald. Om deze redenen is het dan ook heel teleurstellend dat we in augustus of september of zelf later nog opzeggingen ontvangen en soms teams terug moeten trekken met alle gevolgen van dien.

 • Kortom
  Deze 'spelregels' zijn echt geen geldklopperij van VV Krabbendijke. Voorkom deze extra kosten door vroegtijdig aan te geven of je stopt en zodat ook wij vroegtijdig duidelijkheid kunnen creëren over het aantal teams en invulling van de Krabbendijkse voetbalteams.