• Het zal iedereen niet zijn ontgaan dat de benzineprijzen uit de pan aan het rijzen zijn. Als bestuur doen we al jaren een beroep op jullie om bij uitwedstrijden om toerbeurt te rijden. Iedereen draagt op deze manier zijn steentje bij. Echter, we kunnen ons best voorstellen dat de bereidwilligheid om te rijden nu misschien wel eens niet meer vanzelfsprekend wordt. We kunnen niet in andermans portemonnee kijken, maar één ding weten we wel dat op dit moment autorijden een dure hobby is.

  Wij hopen dat ondanks dit gegeven jullie je verantwoordelijkheid blijven nemen en naar uitwedstrijden blijven rijden. Wij als bestuur willen daar een reiskostenvergoeding tegenover zetten voor degene die hiervan gebruik willen maken. Onderstaand de uitwerking hiervan.

 • Uitleg werkwijze reiskostenvergoeding

  Voor de berekening van de tegemoetkoming van reiskosten met een auto naar uitwedstrijden wordt de ANWB-routeplanner gehanteerd. 

  Voor vergoeding komen maximaal in aanmerking:

  • Mini-team: 2 auto's

  • Zevental: 3 auto's.

  • Elftal: 4 auto's

  • Krabbendijke 1, 2 en 3:  5 auto's.

 • Er wordt vergoed vanaf 50 km afstand tussen Krabbendijke en de plaats van bestemming, heen en terug. Voorbeeld: Uit naar Middelburg is 86 km heen en terug, 86 km min 50 km = 36 km à € 0,19 = € 6,84.

  De uitbetaling van de reiskostenvergoeding aan de chauffeurs wordt door de penningmeester 1x per maand overgemaakt op een te verstrekken bankrekeningnummer. Voor het indienen van een reiskostenvergoeding wordt alleen het standaard formulier “Reiskostenvergoeding VV Krabbendijke” geaccepteerd en dit formulier dient op dezelfde zaterdag dat is gereden ingeleverd te worden bij de bar in de kantine. Een achteraf ingediend formulier voor een gereden rit wordt niet geaccepteerd. Uitzondering hierop is de aanvraag voor een reiskostenvergoeding die nog betrekking heeft op een doordeweekse rit in dat geval dient het formulier op de zaterdag van die week ingeleverd te worden. Het standaard formulier is te downloaden via de website.  

  Let op: De tegemoetkoming van reiskosten geldt voor alle competitie en vriendschappelijke wedstrijden vanaf 5 maart 2022 tot aan het eind van het seizoen 2021/2022.