• Beste leden, ouders/verzorgers, trainers en leiders,

  Na een eerste week van oefenen met de geldende regels kunnen we gelukkig concluderen dat dit zeer positief is bevallen. Hierbij een groot compliment naar de trainers en leiders maar zeker ook richting de spelers die de discipline opbrengen om binnen de gestelde regels lekker te kunnen trainen! 

  Ook senioren mogen het veld weer op

  Inmiddels zijn de corona regels alweer aangepast en mogen vanaf aanstaande maandag 11 mei ook de senioren weer buiten sporten. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de leeftijdscategorie jeugd vanaf 13 jaar. Als vereniging willen we dan ook graag onze seniorenleden de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten op ons complex. 

  Aangepaste indeling

  Dit betekent dat de trainingsindeling vanaf as maandag 11 mei is gewijzigd. We zullen de trainingen weer aanbieden volgens het oude rooster, met een paar kleine wijzigingen. Het trainingsschema ->trainingschema voorjaar 2020 09052020

   Aangepast protocol

  Om de opening van ons complex mogelijk te maken, is het van belang met elkaar te delen wat we van elkaar (mogen) verwachten en hoe dit op een solidaire manier met elkaar na te leven. Immers, zoals in de persconferentie van de premier al werd benadrukt, moet de vrijheid van de één niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Om de kans op verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn we genoodzaakt maatregelen te treffen. Deze maatregelen en trainingsschema zijn vastgelegd in het protocol -> lees het gewijzigde protocol hier -> protocol verantwoord sporten vvkrabbendijke versie 2 09052020

  We verzoeken iedereen om kennis te nemen van het protocol verantwoord sporten VV Krabbendijke en hieraan opvolging te geven. Hiermee dragen we allemaal bij aan een verantwoorde mogelijk tot sporten voor onze jeugd.

   Ook voor niet jeugdleden

  Het aanbod geldt ook voor niet-leden binnen de jeugdcategorieën, wel verzoeken wij om je als niet-lid vooraf aan te melden via een mail aan jeugd@vvkrabbendijke.nl, o.v.v. naam en leeftijd.