•  


   

  Beste leden, ouders /verzorgers,

  In de 1e nieuwsbrief hebben wij gemeld dat we met de gemeente in gesprek zijn over de toekomst van ons complex.

  Gepresenteerde varianten
  Op 16 april jl. is er een presentatie van de gemeente geweest over de mogelijkheden op onze locatie en daarnaast zijn er een tweetal varianten, locatie Rozeboom en Schapendijk, gepresenteerd wanneer een verhuizing op termijn aan de orde zou zijn.

  Keuze voor variant A-
  Dit heeft ons als bestuur te doen besluiten om als 1e keus voor de variant A- te kiezen met nadrukkelijk de optie het 2e veld een kunstgrasveld. Feitelijk is deze variant voor ons vergelijkbaar met A+. Wij willen benadrukken dat wij onze keuze hebben gemaakt púúr op basis van onze wensen en daarbij dus niet naar die van de andere verenigingen te hebben gekeken. Daarbij hebben wij als bestuur naar verschillende aspecten gekeken en daarbij ook een inschatting gemaakt hoe we in sportief- en financieel opzicht de continuïteit van onze vereniging richting de toekomst kunnen blijven waarborgen, temeer ook omdat er vanuit de gemeente over verschillende aspecten nog steeds geen duidelijkheid is gegeven.

  De andere varianten op de huidige locatie hebben niet onze voorkeur, waarmee we op onze 2e keuze komen. Dan is bij een verplichte verhuizing voor ons alleen de locatie Rozeboom bespreekbaar. En dat wordt dan keuze C. Daarbij wel opgemerkt dat de huidige getekende indeling bespreekbaar moet zijn. Het betreft een standpunt dat vooralsnog is ingenomen door het bestuur zonder daarbij jullie als leden te hebben geraadpleegd middels de ALV. Dit is ook zo gecommuniceerd richting de wethouder en door laatstgenoemde ook richting de gemeenteraad.

  Afkeuring kunstgrasveld
  Een ander punt wat op dit moment speelt is de kwaliteit van het kunstgrasveld. In het overleg op 16 april jl. hebben wij met de gemeente ook hierover weer gesproken. Wij als vereniging zijn namelijk verantwoordelijk richting de KNVB voor een kunstgrasmat die voldoet aan de NOC*NSF normen. Om aan alle discussies een eind te maken is door een gecertificeerd bedrijf het kunstgrasveld op 28 april jl. gekeurd. Inmiddels is duidelijk geworden dat het veld is afgekeurd. Eventueel regulier onderhoud zal er niet toe leiden dat alsnog aan de kwaliteitsnorm wordt voldaan. De afkeuring dient ook aan de KNVB doorgegeven te worden waarmee we dus slechts de beschikking hebben over 1 veld.

  We zullen nu gezamenlijk met de gemeente heel voortvarend aan de slag moeten gaan om een oplossing te bedenken die voor beide partijen tot tevredenheid stemt. Daarnaast is nog steeds actueel de gewenste uitbreiding met een 3e veld.

  Verschillende scenario’s zullen nu worden uitgewerkt en dat vraagt geduld ook van ons als bestuur, maar ook van jullie als leden dat realiseren wij ons absoluut. We willen echter voorkomen dat allerlei verhalen de ronde gaan doen, dus zodra er nieuws te melden is, zullen we dat zeker doen. Tot die tijd geduld.

   

  Klik hier voor de varianten in pdf formaat --> Varianten