• Openbare weergave van de Notulen Bestuursvergadering 4 juli 2018


  1 Opening & Mededelingen
  • Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda.

  2 Notulen vorige bestuursvergadering + Actielijst
  • Notulen worden goedgekeurd

  3 Ingekomen stukken
  • Uitnodiging KNVB reünie en 50+ voetbal. Besloten wordt om dit niet verder te communiceren.
  • Brief Burgemeester Reimerswaal afzegging voor kampioensreceptie.

  4 Algemeen/ Bestuurszaken
  • Gesprek met de Gemeente is geagendeerd voor september, wethouder sluit aan.
  • Kees en Huib hebben een gesprek gehad met Leefbaar Reimerswaal. De wensen van de VV omtrent het complex en velden zijn aan Marien Weststrate kenbaar gemaakt middels o.a. het verstrekken van tekeningen.

  5 Jeugdzaken
  • Clubvoetbaldagen starten maandag.
  • Indeling jeugd is compleet en staat deze week online.
  • Flip gaat volgend jaar de keeperstraining voor de jeugd verzorgen en wordt daarbij eventueel ondersteund door Lorenzo.

  6 Technische Commissie
  • Pim heeft Frans van Pagee bereid gevonden om de thuiswedstrijden te filmen. Hiervoor is een hoogwerker/steiger nodig. Ard heeft deze beschikbaar.
  • Inschrijving 7x7 is geregeld.

  7 Accommodatie
  • Afgesproken wordt:
  o Entree heffen voor bezoekers. € 2,50.
  o Jeugd onder de 18 en leden gratis.
  o Voor de supporters mogelijkheid om een seizoenkaart te kopen voor
  o € 10,00.
  o Sponsoren/vrijwilligers krijgen seizoenkaarten.
  o Seizoenkaarten worden uitgegeven op nummer.
  o Koopt men geen seizoenkaart, dan wel entreegeld betalen per wedstrijd van €2,50.
  o Er moet een reglement met duidelijke uitleg worden opgesteld  Actie: Kees/Ineke/Wilma.

  o Er is een bijeenkomst geweest met een aantal bestuursleden en klusteam. De communicatie en structuur kan beter. Dit is ter sprake gebracht. De wens is er wanneer er iets moet gebeuren dat Flip van Noorden het aanspreekpunt is van het klusteam richting Ard. Huib inventariseert klussen en maakt hier een lijst van  Actie: Huib.

  8 Sponsoring
  • Naar aanleiding van het verzoek van de technische staf van de 1e selectie wordt besloten om een trainingspak, t-shirt, en een softshell jas te verstrekken aan de eerste selectie.
  • Inmiddels zijn er 10 nieuwe reclameborden geregeld.

  9 Financiën
  • Contributievoorstel voor 7x7 spelers; € 102,-- iedereen is hiermee akkoord. Dit zal worden voorgesteld in de ALV.
  • Hoe gaan we eventueel om met het verzoek om km-en of brandstofvergoeding bij eerste selectie spelers: besloten wordt om dit als vereniging niet te gaan bekostigen. Ook buitenom de verenging ( sponsoren) moeten we dit niet willen is het standpunt.
  • Sportlink is niet ingericht zoals het zou moeten. De onjuiste inrichting levert extra werk en ook vertraging op. Wilma neemt contact op met Sportlink om na te vragen welke mogelijkheden er zijn.  Actie: Wilma
  • Kantinebeheer: Er is een goed gesprek geweest met Heleen door Kees en Ineke. Er is door het dagelijks bestuur o.a. een nieuw contractueel voorstel gedaan. Hier wordt op 5 juli a.s. een vervolg aan gegeven. De evaluatie werd als positief ervaren door beide kanten.

  10 Evenementen
  • Evaluatie Ledendag: was een zeer goed evenement. Erg positief. Er waren enkele geluiden dat het leuker zou zijn om voetbalwedstrijden te organiseren in plaats van zeskamp.
  • Jeugd startdag: bestuur is ermee akkoord om een kleine attentie te geven.

  11 Rondvraag
  • Het Sportlink pakket is besteld. Het streven is om met ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe website en app te realiseren.
  • Het is opgevallen dat er tijdens trainingen spelers in teamkleding rondliepen. Hier moet een betere controle op komen. Leiders moeten hierop worden aangesproken. Hetzelfde geldt voor ballen, daar wordt ook niet altijd zuinig mee omgesprongen.  Actie: Ard gaat dit met Flip bespreken.

  De volgende vergadering is op 8 augustus.

  8- Openbare Notulen Bestuursvergadering 4 juli 2018