• Aanmelden lidmaatschap
  U kunt zich aanmelden als lid van Voetbalvereniging Krabbendijke via het --> 'Aanmeldingsformulier'.
  Het lidmaatschap van V.V. Krabbendijke wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  Zonder tegenbericht gaat uw lidmaatschap automatisch over naar de volgende jaargang.
  Deze start 1 juli van ieder jaar.

  Leeftijdscategorieën
  Hieronder kunt u zien in welke leeftijdscategorie een jeugdspeler ingedeeld kan worden in seizoen 2023-2024:

     Geboren in:  Categorie:    Geboren in:  Categorie:
     2004  1e jaars senior/MO20    2011  JO13/MO13
     2005  JO19    2012  JO12
     2006  JO18    2013  JO11/MO11
     2007  JO17/MO17    2014  JO10
     2008  JO16    2015  JO9/MO9
     2009  JO15/MO15    2016  JO8
     2010  JO14    2017  JO7


  Jeugdleden
  Nieuwe jeugdleden mogen gedurende een proefperiode van drie weken meetrainen. Worden ze daarna als lid aangemeld, dan worden ze door de jeugdcommissie op basis van leeftijd en volgorde van aanmelding in een team ingedeeld.

  Senioren
  Nieuwe leden worden geacht hun keuze vooraf te hebben afgewogen.

  Contributies
  De contributie voor seizoen 2023-2024 is als volgt vastgesteld:

     Senior  € 177,00
     Senior 7x7  € 104,00
     Junior (O20 - O14)  € 141,60
     Pupil (O13 - O8)  € 75,00
     Mini (O7)  € 36,00
     Verenigingslid  € 73,80

   
  Alle informatie over lidmaatschap en contributie kunt u nalezen in het --> 'Contributiereglement'.

  Wijzigingen doorgeven
  Een wijziging van uw persoonsgegevens kunt u zelf wijzigen via de voetbal.nl app.

  Overschrijving
  (nog te verwerken)

  Afmelden lidmaatschap
  Indien u zich wilt afmelden als lid van V.V. Krabbendijke, kunt u dit doorgeven via het Afmeldformulier.
  Afmelden kan enkel via de website of bij de secretaris.

  Let op!: Afmelden via een trainer of leider is niet mogelijk.

  Helaas komt het vaak voor dat leden (of hun ouders/verzorgers) zeggen of denken dat zij het lidmaatschap hebben opgezegd, maar dat hun opzegging niet bij de ledenadministratie/secretaris is binnengekomen. Dit zorgt altijd voor vervelende situaties bij de inning van de alsdan verschuldigde contributie.

  Om deze reden neemt de ledenadministratie/secretaris uitsluitend opzeggingen in behandeling die binnenkomen via bovenvermeld afmeldformulier of via de mail. De afzender krijgt vervolgens via de e-mail een bevestiging van de opzegging.