• Afgelopen week hebben alle vrijwilligers een kerstattentie ontvangen.

    Zonder jullie hulp waren wij nergens! Bedankt voor jullie inzet!

    Kerstattentie vrijwilligers