• Jeugdbeleid

  Teamindeling: hoe komt die tot stand?

  De teamindeling stellen we in beginsel één keer per jaar vast voor een heel jaarseizoen. Deze vastgestelde teamindeling maken we na afloop van het lopende seizoen bekend, waarbij het streven is dit ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen te doen.

  De indeling vindt plaats vanuit verenigingsbelang met oog voor het individuele lid.

  Daar wordt mee bedoeld dat altijd naar het totaalplaatje gekeken wordt, wat het beste is voor de vereniging, alle leden tezamen. Natuurlijk wordt ook het belang van ieder individueel lid in acht genomen, maar dit individuele belang kan nooit zwaarder wegen dan dat van een ander individu, het team en de vereniging.

  Indeling van teams is als gevolg van steeds veranderende situaties een voortdurend proces. Deze indeling vindt altijd zorgvuldig en op integere manier plaats op basis van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden.

  Hierbij worden de belangen van de vereniging, de teams en de individuele leden allemaal goed afgewogen. Hoe we dat doen, kunnen jullie hieronder lezen.

  ?? Hoe gaat de indeling in de ideale situatie in z’n werk?

  ?? Hoe gaat de teamindeling in de praktijk in z’n werk?

  ?? Bepaalt de jeugdcommissie zelf de teamindeling?

  ?? Blijft een teamindeling het gehele jaarseizoen ongewijzigd?

  ?? Wat als ik het niet eens ben met de indeling?

   

  Hoe gaat de indeling in de ideale situatie in z’n werk?

  Heel simpel: alle spelers kunnen even goed voetballen, kunnen het allemaal uitstekend met elkaar vinden, hebben geen voorkeur bij wie ze ingedeeld worden en er zijn per leeftijdscategorie precies genoeg spelers om meerdere teams samen te stellen waarbij elke positie is ingevuld. Spelers tevreden, ouders/verzorgers tevreden. Fluitje van een cent en klaar in vijf minuten. Of toch niet?

  Jullie kunnen je wellicht voorstellen dat dit niet de realiteit is. We zijn nu eenmaal een dorpsvereniging waarbij de aantallen niet altijd even goed uitkomen. Zo ook dit jaar. Bovendien hebben we te maken met mensen (ja, ja, kinderen zijn ook net mensen). Kinderen met verschillende talenten en vaardigheden. Kinderen zijn ook sociale wezens met een eigen karakter, gedrag en voorkeur voor andere kinderen om mee om te gaan. En ja, karakters kunnen weleens botsen en gedrag kan weleens als afwijkend ervaren worden. Gelukkig maar, het zou een saaie bedoening worden als iedereen hetzelfde zou zijn. En dan verschillen ook nog de redenen om te willen voetballen. Bij sommigen staat alles in het teken van voetbal, voor anderen is het gewoon een gezellige bezigheid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

   

  Hoe gaat de teamindeling in de praktijk in z’n werk?

  Hoe proberen we dan toch tot een indeling te komen die zoveel mogelijk mensen tevreden stelt of ?? omgekeerd ?? tot zo min mogelijk (tijdelijke!) teleurstelling leidt? Hier zijn we alweer sinds afgelopen voorjaar achter de schermen mee bezig. Als volgt:

  Bepaling aantal ploegen

   Eerst bepalen we het aantal ploegen dat ingedeeld moet worden op basis van:

  - Aantal leden
  Het aantal leden verandert soms dagelijks, maar voor het komende seizoen is er sprake van een 200 in te delen jeugdspelers in de leeftijd van 7 tot en met 19 jaar. Dit betreft niet alleen jongens, maar ook een verhoudingsgewijs toenemend aantal meiden (34%).

  - Aantal wedstrijdspelers per team
  Het aantal wedstrijdspelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Voor het seizoen 2018/2019 kennen we de volgende leeftijdscategorieën: JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO12 JO13, JO14, JO15, JO17. Een aantal spelers in de leeftijdscategorie JO19 zijn in zorgvuldig overleg met TC doorgestroomd naar de senioren . Vanaf de categorie onder 11 jaar kennen wij ook de aanduiding MO voor Meiden Onder?? JO staat dan niet langer voor Jeugd Onder?? , maar voor Meiden Onder...

  Voor het seizoen 2018/2019 kennen we ook de volgende leeftijdscategorieën: MO11, MO13, MO17 en MO19. Naast bovengenoemde meidenteams hebben we nog een meidenteam in de leeftijdscategorie onder 9 jaar. Helaas biedt de KNVB in deze leeftijdscategorie nog geen meidencompetities aan. Daardoor zal dit team in een gemengde jongenscompetitie uitkomen met de daarbij horende klasseindeling.

  De ervaring leert dat om uiteenlopende redenen weleens een speler afwezig is. Daarom delen we waar mogelijk één of meerdere extra spelers bij een team in.

  - Aantal leden c.q. teams per leeftijdscategorie
  Het aantal leden per leeftijdscategorie in combinatie met de teamgrootte geeft feitelijk het aantal teams dat we per categorie kunnen vormen.

  Hierbij geldt dat we binnen de jeugd altijd ‘standaardelftal’ worden gevormd. We kennen als vereniging op dit moment nog geen "prestatie elftallen".

  Samenstelling ploegen

  Als we het aantal ploegen hebben bepaald, dan gaan we de teams samenstellen en dit doen we in eerste instantie op basis van leeftijd. Mochten er spelers tekorten zijn in een bepaalde leeftijdscategorie om tot een volledig team bezetting te komen dan worden er jongere spelers doorgeschoven. Bij de doorstroming wordt gekeken of spelers het aankunnen om in een hogere leeftijdscategorie te spelen op basis van niveau/voetbalkwaliteiten.

  - Niveau
  Het ene kind kan nu eenmaal beter of minder goed voetballen dan het andere.

  Met niveau wordt al snel gedacht aan voetbaltalent: balcontrole hebben en behendig met de bal zijn. Maar er komt meer bij kijken: fysieke en conditionele gesteldheid, spelinzicht, winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Wil om te leren en de durf om fouten te maken. Het kunnen toegeven van fouten en willen ontvangen van advies, maar ook kunnen accepteren dat je teamgenoten fouten kunnen maken. Communicatieve vaardigheden, sensitiviteit en sociaal vermogen. Et cetera, et cetera??

  Ieder kind beschikt over één of meerdere van deze vaardigheden. Een ploeg met alleen spelers die geweldige individuele acties kunnen maken, maar niet met en voor elkaar willen voetballen gaat nooit slagen.

  - Potentie, ontwikkelingsmogelijkheden en ambitie
  Oefening baart kunst. Daarom trainen we ook. Iedereen kan leren. Echter bij het indelen van de elftallen houden wij in eerste aanleg geen rekening met potentie en ontwikkelingsmogelijkheden maar hanteren we leeftijd als maatstaaf voor de indeling. Een bewuste keuze van ons als vereniging.

  Het ene kind is zeer sportief en prestatiegericht ingesteld en heeft de ambitie om het hoogst haalbare te bereiken en is bereid daarvoor hard te werken. Het andere kind is lid van de vereniging vanwege het sociale karakter, de gezelligheid en lekker een potje te ballen met vrienden om wat aan beweging te doen.

  Al met al het zou dus kunnen zijn dat er op basis van de leeftijdsindeling een kind bij uw kind wordt ingedeeld dat iets minder goed kan voetballen of juist heel goed kan voetballen of enorme ambities heeft. Als vereniging vinden we het belangrijk dat deze kinderen in hun leeftijdscategorie met elkaar in teamverband spelen en waarbij de genoemde verschillen geen rol mogen spelen. Wanneer er een speler is met serieuze beperkingen dan zal zeer zorgvuldig gekeken worden wat de beste keuze is om deze speler in teamverband in te delen.

  - Leeftijd
  Vanaf vorig seizoen biedt de KNVB in elke leeftijdscategorie competities aan. Dit betekent dus dat we niet meer te maken hebben als voorheen met eerstejaars en tweedejaars spelers. Hierdoor is het leeftijdsverschil van spelers, waarmee of tegen, wordt gespeeld minimaal.

  Afhankelijk van de klasseindeling en leeftijdscategorie mogen ‘oudere’ spelers worden ingedeeld: de zogenaamde dispensatiespelers. Deze spelers komen dan uit de leeftijdscategorie volgend op de betreffende leeftijdscategorie. Dit aantal is aan een maximum gebonden ter voorkoming dat een jeugdteam overwegend uit ‘te oude’ spelers bestaat waardoor het een (veelal) fysiek voordeel zou kunnen hebben. Omgekeerd ?? jongere spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie ?? mag overigens wel, maar dan geldt veelal een fysiek nadeel.

   

  Bepaalt de jeugdcommissie zelf de teamindeling?

  Nee, om meerdere redenen delen wij als jeugdcommissie de teams niet eigenhandig in, maar altijd in samenspraak met trainers/leiders. Nadat de jeugdcommissie een eerste opzet heeft gemaakt van de indeling en deze goedgekeurd is door de TC, zal deze tijdens een informatieavond voorgelegd worden aan trainers/leiders Tijdens deze informatieavond worden de laatste puntjes op de I gezet wat betreft de indeling, op basis van de input van leiders/trainers. Als jeugdcommissie hebben wij evenwel de doorslaggevende stem. Hierbij overleggen wij ook met de TC en leggen we verantwoording af aan het bestuur.

   

  Blijft een teamindeling het gehele jaarseizoen ongewijzigd?

  Ja, in beginsel wel.

  Maar, ondanks alle zorgvuldige overwegingen moeten we soms weleens constateren dat iets niet werkt. Wij zijn ook maar mensen en ook wij kunnen ?? ondanks alle goede bedoelingen en overwegingen ?? een verkeerde inschatting maken van hoe een individu binnen een team past en zich daaronder voelt.

  Daarnaast kunnen zich gedurende een seizoen allerlei gebeurtenissen voordoen waarvan wij wel kunnen inschatten dat deze zich voordoen, maar niet wanneer, hoe vaak en wat daarvan de consequenties zijn. 

  • - Spelers kunnen om uiteenlopende leuke redenen afwezig zijn: een vakantie, een uitje, een feestje etc.
  • - Helaas zijn er ook minder leuke redenen zoals ziekte en blessures.
  • - Dan hebben we nog spelers die verstek moeten laten gaan wegens bijvoorbeeld studie, stage of een (bij)baan.
  • - En dan zijn er nog spelers die gewoonweg andere interesses krijgen die zij leuker vinden dan voetbal en om die reden stoppen met voetballen.

   

  Eén of twee spelers vallen veelal met wat kunst en vliegwerk wel op te vangen, zeker als we dit op tijd weten. Maar meerdere spelers wordt al snel problematisch. Zeker in een leeftijdscategorie waarin de aantallen al beperkt zijn. Dan kunnen we vaak niet anders dan een wedstrijd verzetten of een beroep doen op andere teams, soms zelfs uit andere leeftijdscategorieën.

  Wanneer er een beroep gedaan moet worden op spelers van een ander teams dan verdient het de voorkeur om spelers te vragen vanuit onderliggende/jongere teams. Altijd dient er overleg te zijn met de leider van het team dat spelers levert. Samen bepalen ze welke speler het aankan op basis van kwaliteiten en voor welke positie hoe het tekort opgevangen kan worden zodat het afgelasten van wedstrijden tot een minimum wordt beperkt.

  In het ergste geval heeft een team langdurig zo weinig spelers dat dit structureel niet meer aangevuld kan worden met spelers uit andere teams, omdat dit dan ten koste gaat van die teams. Tot onze grote spijt zijn we dan genoodzaakt ?? en geloof ons, dat doen wij nooit lichtvaardig ?? om een team zelfs op te heffen en de overblijvende spelers in te delen bij een ander team.

   

  Wat als ik het niet eens ben met de indeling?

  Ben je het niet eens met jouw indeling c.q. de indeling van jouw kind of ben je van mening dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen, dan zijn wij meer dan graag bereid om je te woord te staan en je aan de hand van de omstandigheden en onze overwegingen uit te leggen hoe wij tot die indeling gekomen zijn. Dit betekent echter niet dat een indeling aangepast zal worden. We moeten nu eenmaal ergens een streep trekken.

  De teamindeling is echter een continuproces; het gaat een heel jaar door. We beginnen al heel vroeg in het lopende seizoen met de teamindeling van het volgende seizoen. Daarnaast evalueren we regelmatig de huidige teamindeling.

  In het nieuwe seizoen doen we dat ook en waar dit echt nodig blijkt, zullen we (waar mogelijk) alsnog tot aanpassing overgaan. Natuurlijk nemen wij jouw commentaar buitengewoon serieus, maar soms hebben we ook geen andere keus en vragen wij je om geduld te betrachten en het eerst eens een tijdje aan te kijken.

  Helaas horen wij wel eens ‘Dan gaat mijn kind eraf??.’ Dat hebben wij natuurlijk liever niet, want ieder lid is voor ons belangrijk en evenveel waard als een ander lid. Wij kunnen ons voorstellen dat je ?? ondanks begrip voor onze zorgvuldige afwegingen en uitleg ?? niet tevreden kunt zijn met de uitkomst. Maar helaas kunnen we niet iedereen tevreden stellen, al zouden we dat graag willen. Het verenigingsbelang gaat nu eenmaal boven het individuele lid. Als je dat niet kunt accepteren, dan vinden wij dat buitengewoon spijtig en nemen wij met pijn in ons hart afscheid van jou c.q. jouw kind.

   

  Tot slot

  Hopelijk hebben wij je met onze uitleg een beeld kunnen schetsen van de uitdagingen waarvoor wij ieder jaar opnieuw weer voor geplaatst staan. Moet je medelijden hebben? Nee hoor, wij doen het graag; in het belang van de vereniging en in het belang van ieder kind. Het enige dat wij vragen is begrip. Begrip voor onze uitdagingen en begrip voor de moeilijke keuzes die wij met enige regelmaat moeten maken. Hopelijk begrijp je ook dat wij het absoluut niet prettig vinden om iemand teleur te moeten stellen, zeker geen kinderen! Wij streven er namelijk naar om op een zorgvuldige en integere manier al onze leden tevreden te stellen en vertrouwen erop dat op deze manier te doen.