• Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat ons verenigingslid Piet Engelse op 83 jarige leeftijd is overleden.

  Als vereniging leren we Piet goed kennen als Jan-Kees en later René op de club komenom te voetballen en jeugdsecretaris Jeras Sent hem weet te overtuigen jeugdleider teworden. “Als Jeras je vroeg kon je geen nee zeggen”, verklaart hij later.
  Sindsdien is hij vrijwel wekelijks op het voetbalveld te vinden. Ook als zijn jongens gestopt zijn, is hij vaste supporter van het 1e elftal en is hij na afloop van de wedstrijd meestal nog even aan de bar te vinden om een biertje te drinken.
  Niet alleen de thuiswedstrijden bezoekt hij, regelmatig staat Piet ook bij uitwedstrijden langs de lijn en natuurlijk is hij, wanneer zijn kleinkinderen gaan voetballen vrijwel altijd van de partij.
  Maar sportief is hij zelf ook. Schaatsen is zijn grote passie. Wanneer de temperatuuronder nul duikt,is hijéén van de eersten om tekijkenof het ijs sterk genoeg is en zodradat het geval is, zwiert hij, op kunstschaatsen, over de bevroren plassen.Het schaatsen zit in het bloed bij de familie Engelse, zo was zijn vader o.a. bestuurslidbij de voormalige ijsclub.
  Reden voor ons om, als we in de elfstedenwinters van 1985 en 1986, het idee krijgenom het trainingsveld onder water te zetteneneen ijsbaante maken, Piet er als adviseurbij te halen.
  Dat veld is trouwens bekend terrein voor hem, want in zijn jonge jaren, speelt hij er, alslid van ‘VIOS’, diverse korfbalwedstrijden.

  In zijn werkzame leven is hij altijd fruitkweker geweest en is hij dagelijks in deboomgaard te vinden, ook als Jan-Kees het bedrijf overneemt.
  Helaas slaat het noodlot toe en raakt zijn vrouw Marie met haar gedachten in een andere wereld. In plaats van dagelijks naar de boomgaard worden het bezoekjes naar Ter Weel, waar Marie inmiddels liefdevol wordt verzorgd en als het even kan maakt hij een ritje met de rolstoel.

  De laatste jaren echter wordt Piet geplaagd door lichamelijk ongemak, niet onoverkomelijk, maar wel zo hinderlijk dat hij nog minder vaak in de boomgaard te vinden is, al blijft hij zo lang mogelijk hand-en spandiensten verrichten voor Jan-Kees en Anita.
  Tot hij afgelopen week getroffen wordt door een acute blaasontsteking, die uiteindelijk fataal blijkt te zijn.

  Met het overlijden van Piet Engelse verliest de wereld een man, geliefd en gewaardeerd door iedereen die hem gekend heeft en die we erg gaan missen.

   Pieter Engelse 11-09-2021