• Beste leden,

  In de statuten staat dat op voorstel van het Bestuur de ALV een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid kan benoemen.VV Krabbendijke heeft in haar hele bestaan slechts 4 ereleden gekend:

  1. A. Dommisse die voor een lange periode mede het beleid van de vereniging in de jaren 50 bepaalde als voorzitter;
  2. A. van de Berge (beter bekend als Bergje) die in de jaren 50 het secretariaat beheerde en in de jaren 70 in het bestuur actief was als wedstrijdsecretaris en daarnaast 1e elftal leider.
  3. Jeras Sent. De persoon die feitelijk de grondlegger is geweest van het jeugdbeleid binnen onze vereniging;
  4. Kees Lobbezoo , een gedreven man die samen met zijn gezin en vrouw Ina een positieve stempel drukte op onze vereniging en die meer dan 25 jaar betrokken is geweest bij het reilen en zeilen binnen de vereniging.

  Het zegt iets over de wijze waarop binnen onze vereniging wordt omgegaan met het benoemen van personen als erelid. Zorgvuldig en wel zeer overwogen en in uitzonderlijke situaties. Als Bestuur zijn we van mening dat dit ook zo moet blijven.

  Wij zijn echter van mening dat thans 2 leden het verdienen, op basis van hun inzet/betrokkenheid in alle jaren dat zij actief zijn binnen onze vereniging, om als erelid te worden benoemd op basis van hun verdiensten.Als Bestuur hebben wij dan ook de leden tijdens de jaarlijkse ALV gevraagd om in te stemmen met ons voorstel om Rien Kuzee en Huib Nagelkerke te benoemen als ereleden van onze vereniging.

  Dit voorstel is unaniem aangenomen. Rien en Huib van harte gefeliciteerd!


  Huib Nagelkerke

  Beste Huib,

  In 1983 ben je, op 26 jarige leeftijd, toegetreden tot het bestuur van onze vereniging en vanaf 1986 heb je als voorzitter onze vereniging vele jaren bestuurd.Na je aftreden als voorzitter ben je bestuurlijk altijd betrokken gebleven bij onze vereniging en vanaf dit seizoen weer officieel benoemd als algemeen bestuurslid.Dit jaar bestaan we als VV 80 jaar en terugkijkend ben je dus al 35 jaar bestuurlijk betrokken bij onze VV.  De voetbalvereniging maakt feitelijk een deel van je leven uit.

  Ondanks in een periode dat je privé met tegenslagen te maken heb gekregen door een ernstig auto ongeluk en een fietsongeluk, met als gevolg een periode van ziekenhuisverblijf en lange revalidatie, liet je onze vereniging niet in de steek.

  Huib, we kennen je als een persoon die (mee) denkt in oplossingen en waarbij je openstaat voor ieder zijn of haar mening, maar waarbij je het verenigingsbelang niet uit het oog verliest.Die bemiddelende rol is je overigens duur te komen staan tijdens een avondje stappen in Goes. Ook daar toonde je goede wil dat niet op prijs werd gesteld met alle gevolgen van dien.

  In de afgelopen jaren heb je met verschillende bestuurssamenstellingen te maken gehad. Daarbij samengewerkt met ouderen, je leeftijdsgenoten, maar ook nu met de jongere generatie en ook dat gaat je goed af. Een bijzondere eigenschap; jezelf kunnen verplaatsen in een andere generatie die anders denkt en doet.

  Naast je bestuurlijke betrokkenheid ben je in het verleden ook nog actief geweest als speler/elftalleider en ben je ook nu nog steeds, wat velen denk ik niet weten, wedstrijdcoördinator bij wedstrijden van ons eerste elftal.Altijd bereid om de mouwen op te stropen of het nu gaat om te helpen bij klussen of oud papier ophalen; niets is je te veel.

  Het is dan ook mooi om te zien dat je betrokkenheid er nog zo is en dat je nog steeds midden in het verenigingsleven staat en wekelijks actief bent.

  Namens het bestuur wil ik je voor deze jarenlange inzet dan ook benoemen tot erelid!


  Rien Kuzee

  Beste Rien,

  Wie regelmatig ons sportcomplex bezoekt zal niet beter weten dan dat Rien Kuzee, zolang de voetbalvereniging bestaat, de ‘onderhoudsman’ van de club is. Echter, onze vereniging is pas 80 jaar geworden en dat is Rien nog lang niet, dus dat idee moet even worden bijgesteld.

  Hoe lang hij dan precies actief is weet hij alleen zelf en zelfs dat valt nog te betwijfelen, want zoals hij zelf al eens aangegeven heeft is hij er min of meer ingerold. In de jaren 70 en 80 was Rien al enthousiast supporter van onze club, bezocht steevast alle wedstrijden en bleef graag napraten als de wedstrijd was afgelopen. Naarmate de jaren verstreken ging hij zich steeds meer inzetten voor de club, vooral als materiaalman, naast Jan Lobbezoo (Jenne), de toenmalige consul, die alles wat met het veld te maken had voor zijn rekening nam.

  Na het overlijden van Jan in 1999, nam hij al zijn taken eigenlijk stilzwijgend over, behalve dan de rol van consul, want daar vond het toenmalige bestuur, dat dit wel een geschikte functie was voor Bram Koeman, die immers als medewerker van de Gemeente Reimerswaal , dicht bij het vuur zat.

  Nadat deze het na enkele jaren voor gezien hield, werd Rien consul en dat is ook de enige officiële functie die hij heeft bekleed, want voor alle andere officiële taken bedankte hij vriendelijk, hij bleef liever een beetje op de achtergrond. Nu valt dat de laatste tijd natuurlijk niet mee, want wie door de week op het voetbalveld komt zal negen van de tien keer Rien Kuzee daar aantreffen, bezig met van alles en nog wat.

  Gelukkig krijgt hij steeds meer assistentie en dat is ook vooral  zijn eigen verdienste, want hij schroomt niet om iemand te vragen als hij meent dat deze een goede hulp zou kunnen zijn. Waarschijnlijk herkennen ook alle telefonistes van  de Gemeente Reimerswaal zijn stem, want als hij meent dat de gemeente  wat in gebreke blijft, duurt het niet lang of hij belt ze op.

  Nog steeds is Rien naast alles wat hij doet de enthousiaste, maar kritische  supporter van onze club, zou het liefst elk jaar wat versterkingen zien en heeft regelmatig enge dromen waarbij de beste spelers van Krabbendijke de club verlaten. Gelukkig komen die nooit uit...

  Namens het bestuur willen we je dan ook voor deze jarenlange inzet benoemen tot erelid.