• Bij VV Krabbendijke zijn veel vrijwilligers actief om de vereniging draaiende te houden en om ervoor te zorgen dat er gevoetbald kan worden. Een aantal leden hebben heel veel voor onze vereniging betekend of betekenen dit nog steeds en hebben hiervoor dan ook een extra waardering gekregen in de vorm van een benoeming tot Erelid.

  In de statuten staat dat op voorstel van het Bestuur middels de Algemene Leden Vergadering (ALV) een lid wegens zijn of haar bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid kan benoemen. VV Krabbendijke kent in haar ruim 82-jarige bestaan tot nu toe slechts 6 ereleden. Het zegt iets over de wijze waarop binnen onze vereniging wordt omgegaan met het benoemen van personen als erelid. Zorgvuldig en wel zeer overwogen en in uitzonderlijke situaties.

  Onze ereleden zijn:

 • Adriaan Dommisse

  Adriaan heeft voor een lange periode mede het beleid van de vereniging in de jaren ‘50 bepaald en is tussentijds voorzitter geworden. Hij heeft deze functie vervuld tot in 1960. Het was in die periode dat het bestuur de elftalopstelling maakte. In zijn periode werd Krabbendijke op 15 februari 1960 kampioen van de 1e klasse Afd. Zeeland na de uitwedstrijd Spui I- Krabbendijke I met 1-3 te hebben gewonnen en promoveerde naar de 4e klasse KNVB.

  Nog een leuke anekdote. Voor de uitwedstrijd naar Spui had men een AMZ-bus tot hun beschikking. Op de weg terug naar Krabbendijke werd het dakluik geopend en dit zorgde voor schade waarvoor de vereniging een rekening ontving. Zwager en vicevoorzitter Piet Allewijn belde destijds toch maar eens even naar de AMZ en het gesprek eindigde met de opmerking dat men een bos bloemen had verwacht en geen rekening. Of de rekening nog is betaald …. Wij weten het niet.

  Adriaan Dommisse is op 80-jarige leeftijd op 2 juli 2002 overleden.

 • Adri van den Berge

  Adri (beter bekend als Bergje) had in de jaren ‘50 het secretariaat onder zijn hoede. Nadien heeft hij lange tijd voor de spreekwoordelijke “thee” gezorgd. Bovendien verzorgde hij het speelveld en spelmateriaal. Eind jaren 70 keerde hij terug in het bestuur als wedstrijdsecretaris en daarnaast was hij tevens 1e elftalleider.  Voor Bergje kwam de voetbal en de spelers op nummer 1 en zoals zijn dochter Ineke het zo treffend verwoordde; “vader had geen zonen, maar de jongens op het veld waren z’n zonen”.

  Adri van den Berge is op 69-jarige leeftijd op 17 juni 1991 overleden.

 • Jeras Sent

  Jeras de jeugdsecretaris die volgens het destijds actieve bestuur de juiste man op de juiste plaats was voor het opzetten van het jeugdbeleid zoals in de voetbalkrant De Stem van 8 augustus 1973 is te lezen. Dat kunnen we achteraf alleen maar beamen. Hij stond aan de wieg van de oprichting van de jeugdcommissie binnen onze vereniging en is lange tijd de spil geweest waar alles om draaide bij de jeugd. Kortom, als grondlegger is onder zijn inspirerende leiding de basis gelegd voor het jeugdbeleid binnen onze vereniging.

  Jeras Sent is op 22 mei 1994 op 61-jarige leeftijd overleden.

 • Cees Lobbezoo

  Cees was een gedreven man voor onze vereniging met in zijn kielzog zijn gezin, dat daar evenzo in betrokken werd. Jaren achtereen droeg hij zorg voor secretariaat, penningmeesterschap, toto- en lotto en kantinebeheer. Vele bestuursleden hebben hun voordeel kunnen doen met de parate kennis, die hij had over de organisatie van een voetbalvereniging. Daarbij mag zeker niet vergeten worden de onontbeerlijke steun en aanwezigheid van zijn, helaas in 1982 te vroeg overleden echtgenote Ina die toen penningmeester was.

  Cees Lobbezoo is op 10 mei 1991 op 60-jarige leeftijd overleden.

 • Jaap Lobbezoo

  Jaap Lobbezoo was vanaf de oprichting van onze vereniging al lid. Vele jaren gevoetbald, was bestuurslid en jaren verzorgde Jaap de recette bij de thuiswedstrijden van onze eerste elftal. In tegenstelling tot het benoemen van een erelid op de ALV werd Jaap op de georganiseerde ledendag aan het eind van het seizoen 1988/1989  benoemd tot erelid van onze vereniging.

  Jaap is op 27 mei 1996 op 79 jarige leeftijd overleden.

 • Huib Nagelkerke

  Huib is in 1983 op 26-jarige leeftijd tot het bestuur toegetreden en in 1986 tot voorzitter benoemd. Huib heeft tot 2013 vanuit die functie de club geleid. Na een korte periode afgetreden te zijn geweest - maar toch betrokken gebleven bij de dagelijkse leiding van onze vereniging - is Huib sinds 2018 wederom toegetreden als algemeen bestuurslid. Inmiddels dus al meer dan 35 jaar bestuurlijk betrokken! Daarnaast is hij in het verleden ook nog elftalleider en wedstrijdcoördinator geweest. Huib is een persoon die (mee)denkt in oplossingen waarbij hij openstaat voor ieders mening, maar waarbij hij het verenigingsbelang niet uit het oog verliest.

 • Rien Kuzee

  Rien is de materiaal-en onderhoudsman van onze vereniging. Hoe lang hij precies actief is weet hij alleen zelf en zelfs dat valt nog te betwijfelen, want zoals hij zelf al eens heeft aangegeven is hij er min of meer ingerold. In de jaren 70 en 80 was Rien al enthousiast supporter van onze club, bezocht steevast alle wedstrijden en bleef graag napraten als de wedstrijd was afgelopen. Naarmate de jaren verstreken ging hij zich steeds meer inzetten voor de club, vooral als materiaalman, naast Jan Lobbezoo (Jenne), de toenmalige consul, die alles wat met het veld te maken had voor zijn rekening nam. Na het overlijden van Jan in 1999 nam Rien al zijn taken eigenlijk stilzwijgend over. Het liefst doet hij zijn ding op de achtergrond en is nog steeds dagelijks actief op het voetbalcomplex te vinden om samen met andere vrijwilligers onderhoud te plegen aan onze accommodatie. 

 • Kees Sent

  Kees is een clubmens in hart en nieren. Bijzonder is dat Kees de tweede persoon is binnen de familie Sent die tot erelid van onze vereniging is benoemd. We mogen wel zeggen dat Kees tot één van de clubiconen van onze vereniging behoort. Vele jaren in ons 1e elftal gevoetbald en diverse functie bekleed waaronder jeugdtrainer/leider en vele jaren bestuurslid waar hij belast was met het technische beleid. Een inspirator/animator voor jongeren en ouderen binnen de vereniging en op dit moment op papier nog steeds het oudste actief spelend lid. Kees is nog steeds gedreven en betrokken bij onze vereniging en altijd bereid, waar nodig, om te helpen. Daarnaast is Kees ook gewoon die fanatieke supporter met de voor ons zo bekende aanmoedigingskreet van hem langs de lijn; “Hup Krabbendieke”