Vrijdagavond 20 november: Algemene Ledenvergaring

Geacht lid,

Bij deze nodigen we u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Voetbalvereniging Krabbendijke op vrijdag 20 november 2014 om 20:00 uur in het clubgebouw.

Omdat we in 2017 zullen worden geconfronteerd met een enorme huurverhoging vanuit Gemeente Reimerswaal, staat er onder andere een voorstel tot contributieverhoging op de agenda.

We hopen dit jaar op een mooie opkomst!

Met vriendelijke groet,

Bestuur VV Krabbendijke

 

Bijgaand de agenda:

Agenda Algemene bestuursvergadering

1.    Opening

2.    Mededelingen & Ingekomen stukken
 
3.    Notulen vorige vergadering

4.    Jaarverslag Technische Commissie

5.    Jaarverslag Secretariaat

6.    Jaarverslag Jeugdcommissie

7.    Jaarverslag  Penningmeester

8.    Verslag Kascommissie

9.    Verkiezing Kascommissie

10. Begroting 2014/2015 

11. Bestuursvoorstellen

·       Contributieverhoging met 15% seizoen ‘16/’17 n.a.v. huurverhoging Gemeente Reimerswaal
·        Overkapping
 
12.  Verkiezing Bestuursleden
 
Aftredend:
·       Mart de Kraker (niet herkiesbaar, wordt niet hervangen)
·        Roy Smid, met ingang van 1 juli ’16 (niet herkiesbaar, vacature!)

13.  Rondvraag

14. Sluiting

 

Terug naar overzicht