Vrijdag 17 november: Algemene LedenVergadering

Beste leden en relaties van VV Krabbendijke,

We nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Bijgaand de agenda.
Bijbehorende stuken worden volgende week verstuurd.

Datum: vrijdag 17 november 2017
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Clubgebouw

We hopen dat jullie allemaal van de partij zijn!

Met vriendelijke groet,
Bestuur VV Krabbendijke

 

 AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen & Ingekomen stukken

 • Ontwikkelingen Gemeente rondom derde veld/ uitbreiding

3. Notulen vorige vergadering

4. Jaarverslag Technische Commissie

5. Jaarverslag Secretariaat

6. Jaarverslag Jeugdcommissie

7. Jaarverslag Penningmeester

8. Verslag Kascommissie

9. Verkiezing Kascommissie

10. Begroting 2016/2017

11. Bestuursvoorstellen

 • Toekomst VVK & Commissies
 • Indexatie contributie voor seizoen 2017-2018 – voorstel is 0%
 • Beleid rondom EHBO & AED
 • Update vrijwilligersbeleid
 • Loting tweede teruggaven investeerders zonnepanelen

12. Verkiezing Bestuursleden

 • Aftredend: - Maurice Houtekamer (niet herkiesbaar)
 • Aftredend: - Martien van Dijke (niet herkiesbaar)
   
 • Toetredend: - Ard Brugge – algemeen bestuurslid als afgevaardigde sponsorcommissie
 • Toetredend: - Kees Hoekman - kandidaat voorzitter
  Het bestuur stelt Kees Hoekman voor als kandidaat voorzitter met ingang van 1 januari 2018. Eventuele tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 14 november 2017 schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Terug naar overzicht