Vrijdag 11 november: Algemene LedenVergadering

Beste leden en relaties van VV Krabbendijke,

We nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Bijgaand de agenda.
Bijbehorende stuken worden volgende week verstuurd.

Datum: vrijdag 11 november 2016
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Clubgebouw

We hopen op een mooie opkomst!

Met vriendelijke groet,
Bestuur VV Krabbendijke

 

 AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen & Ingekomen stukken

  • Ontwikkelingen kunstgras

3. Notulen vorige vergadering

4. Jaarverslag Technische Commissie

5. Jaarverslag Secretariaat

6. Jaarverslag Jeugdcommissie

7. Jaarverslag Penningmeester

8. Verslag Kascommissie

9. Verkiezing Kascommissie

10. Begroting 2016/2017

11. Bestuursvoorstellen

  • Vrijwilligersbeleid

12. Verkiezing Bestuursleden

  • Aftredend: - Robin van Koeveringe (niet herkiesbaar)
  • Toetredend: - Huib Geldof – wedstrijdsecretaris
    Het bestuur stelt Huib Geldof voor als kandidaat wedstrijdsecretaris. Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 9 november 2016 aan te melden bij het secretariaat.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Terug naar overzicht