Open brief naar gemeente; uitbreiding velden en accommodatie VV Krabbendijke

Voetbalvereniging Krabbendijke
p/a Oostweg 30
4413 BT Krabbendijke

Betreft: uitbreiding velden en accommodatie VV Krabbendijke

Gemeente Reimerswaal
T.a.v. College & Bestuur
Postbus 70
4416 ZH Kruiningen
gemeente@reimerswaal.nl

Krabbendijke, 26 januari 2018

Geacht College,

Middels dit schrijven vragen we als Bestuur van Voetbalvereniging Krabbendijke namens onze leden, supporters, sponsoren, de inwoners van Krabbendijke en de omliggende scholen die van onze accommodatie gebruik maken uw aandacht voor de knellende situatie waarin we ons momenteel bevinden ten aanzien van de beperkte veldcapaciteit en kleedruimte.

Maatschappelijke functie
Onze vereniging vervult in ons dorp een belangrijke sociale functie. Ten eerste uiteraard het sport en spel wat goed is voor de algemene gezondheid voor zowel kinderen als volwassenen. Ten tweede is onze vereniging een bindende factor binnen het dorp waar personen van omliggende dorpen samenkomen en sport beoefenen en kijken, zowel door de week als op zaterdag.

De wijze waarop de vereniging de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan deze maatschappelijke taak is tot op heden zeer succesvol. De afgelopen 8 jaar is ons ledenaantal met 41% gegroeid van 200 naar 337 leden! Hier zijn we als vereniging natuurlijk bijzonder trots op zeker gezien de dalende trend in ledenaantal bij andere verenigingen in Reimerswaal en zelfs landelijk.

Verbinding
Bij ons heerst een goede sfeer met veel respect naar elkaar toe en waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Dit is naar onze mening ook één van de redenen die heeft bijgedragen aan de groei van onze vereniging binnen ons dorp. Bij ons zijn leden actief van alle gezindten; een afspiegeling van de leefgemeenschap binnen ons dorp waar wij veel waarde aan hechten.

Accommodatie & veldcapaciteit al jaren niet meer toereikend
Sinds 2015 is de accommodatie te klein voor het groeiend aantal leden. Tot op heden hebben wij als Bestuur daarover met de gemeente regelmatig en op een prettige wijze contact gehad. We refereren hierbij tevens aan onze brief van 9 oktober 2016 waarin we reeds de noodzaak van veld- en accommodatie uitbreiding onder uw aandacht hebben gebracht.

De Gemeente heeft hierin voor een tijdelijke oplossing gezorgd middels het plaatsen van porta cabins waarin omgekleed en gedoucht kan worden. Een prima tijdelijke oplossing, maar niet voor de lange termijn vanwege de kosten en de terreininrichting. Naast deze actuele problemen willen we ook zelf de accommodatie aantrekkelijker maken (bankjes, terreininrichting met nieuwe reclame mogelijkheden) dat we nu uitstellen totdat er duidelijkheid is over de toekomst.

Dit geldt ook voor de investering van spelmateriaal voor onze jeugdleden. De jeugdleden hebben in de afgelopen jaren, door middel van verschillende activiteiten, geld bijeen gezameld voor de aanschaf van een pannakooi. Als Bestuur hebben we, nu de geldmiddelen hiervoor zijn, de aanschaf echter uitgesteld, gelet op de onduidelijkheid waarin we als vereniging verkeren. U zult begrijpen dat dit door ouders/verzorgers en leden niet in dank wordt afgenomen, maar wij kunnen niet anders.

Overvol programma
De ruimte op de voetbalvelden tijdens wedstrijddagen wordt nu optimaal benut en de rek is eruit. Onze mini elftallen beginnen de wedstrijden al om 8 uur! Dit betekent voor bezoekende ploegen die soms een uur onderweg zijn, dat men op een zaterdagochtend om 6.30 uur van huis moet gaan. Dit draagt niet bij aan de positieve kijk op onze vereniging.

De situatie door de week is nog nijpender. Het hoofdveld (gras) is nu ook in gebruik als trainingsveld omdat er niet voldoende ruimte is op het trainingsveld om alle teams daar te trainen. Er worden nu noodgedwongen minder trainingen gegeven aan jeugdelftallen omdat anders te veel schade ontstaat aan de grasmat van het hoofdveld. Bij slechte weersomstandigheden worden trainingen zelfs afgelast.

Dreigende ledenstop
We overwegen om een ledenstop aan te kondigen omdat er gewoonweg niet meer ruimte is om nieuwe leden te laten sporten. Dit is in de eerste plaats niet goed voor kinderen waarvoor motorische ontwikkeling door middel van sporten zoals voetbal belangrijk is. Voor ons als vereniging heeft een dreigende ledenstop echter ook een financieel nadeel; contributie is onze grootste inkomstenbron.

Calvijn College
Niet alleen wij maken gebruik van het complex maar ook het Calvijn College maakt hier intensief gebruik van. De samenwerking is uitstekend. Vanuit deze scholengemeenschap wordt wel aangegeven dat de aanleg van een derde veld meer mogelijkheden biedt voor het bewegingsonderwijs. Omdat er dan een uitwijkmogelijkheid is gelet op de warmteontwikkeling van het kunstgrasveld bij hoge temperaturen.

Urgente oproep
Uit bovenstaande blijkt dat Voetbalvereniging Krabbendijke wordt beperkt in haar mogelijkheden. Tevens is gebleken uit recente gesprekken met Wethouder Vogelaar dat er mooie toekomstplannen zijn voor het gebied. Helaas biedt dit voor de huidige situatie geen oplossing. Ons dringend verzoek is dan ook om in het voorjaar van 2018 een veld aan te leggen op het voormalig veilingterrein, zodat onze leden en het Calvijn College voldoende mogelijkheden krijgen om sport te beoefenen.

Graag willen we op dit verzoek een reactie van het College. We zien uw reactie hierop graag uiterlijk 1 maart 2018 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Voetbalvereniging Krabbendijke

Kees Hoekman - Voorzitter

Wilma Bakx- van Oosten - Secretaris

Terug naar overzicht