Nieuws uit de bestuurskamer: 3 januari 2018

 
 • 1. Bestuurlijke organisatie
Rens Jansen is gevraagd om per 01-01-2018 voorzitter te worden van de jeugdcommissie en heeft hierop positief gereageerd. Het Bestuur is akkoord. Hij gaat zijn taken per onmiddellijke ingang oppakken en uitvoeren. In de volgende ALV wordt dit dan nog officieel gecommuniceerd.
 
 • 2. Communicatie extern
Externe communicatie moet waar mogelijk via de secretaris lopen.
 
 • 3. Taakverdeling & aanspreekpunt bestuursleden
Elk bestuurslid wordt aanspreekpunt voor bepaalde commissies en/of bepaalde aandachtsgebieden. Inmiddels is dit op de website gepubliceerd (zie hoofdbestuur). Op deze manier hopen we de communicatie intern en extern te verbeteren.
Wilma zal verder een overzicht maken van de termijn van de zittende Bestuursleden.
 
 • 4. Aanspreekpunten jeugdcommissie
Naar aanleiding van de bijeenkomsten met trainers, leiders en commissieleden blijkt dat het ook wenselijk is dat er binnen de jeugdcommissie een taakverdeling is en dat de commissieleden coördinator zijn voor bepaalde elftallen. Inmiddels is dit op de website gepubliceerd (zie jeugdcommissie).
 
 • 5. Aanspreekpunt Reimerswaaltoernooi & Reimerswaalcup
Het bestuur spreekt de voorkeur uit dat de Technisch coördinator, in de persoon van Bart Dierckx, aanspreekpunt hiervoor wordt. Dit zal doorgegeven worden aan de TC. Wilma zal dit communiceren naar de Gemeente.
 
 • 6. Wedstrijdsecretaris senioren
Jan Schouten wil deze taak op zich nemen. Het Bestuur staat hier positief tegenover. Gertjan van Herwijnen is vanuit het Bestuur het aanspreekpunt voor Jan.
 
 • 7. Benoeming commissieleden n.a.v. respons vrijwilligersbeleid
Sommige commissies zijn nog niet volledige bezet. Er zijn enkele leden die hebben aangegeven wel deel te willen nemen in een bepaalde commissie. Als bestuur zijn we daar blij mee en willen aan de toetredende commissieleden vragen om minimaal voor een periode van 3 jaar, net als bestuursleden, zitting te willen nemen in een commissie. Langer mag uiteraard altijd! Op deze manier hopen we als Bestuur dat de commissies voor een langere periode bezet blijven.
Verder gaat de voorkeur van het Bestuur ernaar uit dat leden maximaal in 2 commissies tegelijk kunnen deelnemen om zo ook andere leden de mogelijkheid te geven om deel te nemen in commissies.
 
 • 8. Brief aan Gemeente Reimerswaal inzake urgentie velduitbreiding
Naast een brief aan de Gemeente Reimerswaal lijkt het ons ook goed om een gesprek aan te gaan met het Calvijn College, als gebruiker van het kunstgrasveld, om te kijken of zij op een of andere manier ook iets voor ons kunnen betekenen in de situatie waarin we als voetbalvereniging verkeren.
Rens zal navraag doen bij het Calvijn College wie eventueel voor een gesprek te benaderen is. Vervolgens zullen Kees en Huib dit gesprek gaan voeren.
 
De concept brief zal in de volgende bestuursvergadering besproken worden.
 
 • 9. Wat verder ter tafel komt:
 • ·         Ons is ter ore gekomen dat het MO-19 van Kruiningen niet voldoende spelers heeft en mogelijk gaat stoppen.
         Als er dames zijn die de overstap naar onze vereniging willen maken, zijn ze welkom. Wilma stuurt hierover een mail naar de secretaris van de VV Kruiningen
 • ·         Sjaak de Jager is aanspreekpunt voor het klusteam geworden.
 • ·         Met betrekking tot wanbetalers zal Ineke een opzet maken voor een stukje beleid.
 • ·         Het actualiseren van de website wordt besproken. Gertjan gaat hiermee aan de slag.
 
 • 10. Vergaderfrequentie

Afgesproken wordt om voortaan elke tweede dinsdag van de maand te vergaderen.

 

Terug naar overzicht