Nieuws uit de bestuurskamer: 24 januari 2018

  •  1. Technische Commissie
·         Er heeft vorige week een overleg plaatsgevonden met ook voor het eerst Bart erbij.
·         Bart heeft in zijn rol als Technisch Coördinator een spreekuur ingesteld. Wilma heeft de data van Bart ontvangen en zal de trainers/leiders hiervan op de hoogte stellen.
·         Vanuit het Jeugdbestuur zullen Johnny Minnaard (JO) en Jan-Kees Engelse (MO) permanent zitting nemen in TC om zo de jeugd hierin te vertegenwoordigen.
·         Binnen de TC is men er o.a. mee bezig om een plan op te stellen rondom de doorstroming van jeugdleden naar de senioren. Martin is voorzitter van de TC geworden. Frans is benoemd tot notulist.
·         Bart is aanspreekpunt voor het Reimerswaalelftal, Jong Zeeland en de Reimerswaalcup.
·         De TC wil organiseren dat het tweede en vierde weer kunnen trainen op dinsdag, streven is te starten per vanaf 6 februari a.s. Mogelijkheid is om dit te combineren met de A’s; die starten om 18:30 uur, het vierde en tweede kunnen dan om 19:15/19:30 uur aansluiten. Dit moet wel goed gecommuniceerd worden zodat iedereen tijdig op de hoogte is. Martin pakt dit verder op.
 
  • 2. Wedstrijdorganisatie tweede seizoenshelft
·         Gertjan heeft een aparte pagina gewijd aan de wedstrijd coördinatie op de website.
·         Jan Schouten heeft zijn taken uitstekend opgepakt en Gertjan helpt hem hierbij. De competitie programma’s van de jeugd zijn bekend gemaakt.
·         Er worden duidelijke afspraken gecommuniceerd naar de trainers/ leiders. Ook worden de taakverdeling (veld uitzetten, rommel opruimen, etc.) en de huisregels kenbaar gemaakt.
·         Gertjan heeft ook een schema opgesteld voor de bezetting van het kunstgras.
·         Het streven is om minimaal twee coördinatoren te organiseren voor de zaterdagen (in de ochtend en in de middag). Gertjan stelt een schema op voor de ochtenden. Wilma stelt een schema op voor de middagen
·         De Powerpoint die Jan heeft gemaakt wordt nu op zaterdagen getoond op de tv in de kantine.
·         Voor de JO17 en 19 en MO19 moeten nog scheidsrechters geregeld worden door het wedstrijdsecretariaat.
·         Maurice had een idee voor het weergeven van uitslagen op de site, Gertjan zoekt dit uit.
 
  • 3. Update Brief aan Gemeente Reimerswaal inzake urgentie velduitbreiding
Kees en Huib hebben een goed gesprek gehad met de Gymdocent Coen van der Hart van Calvijn College. Zij maken ook intensief gebruik van het kunstgrasveld. Met name bij hoge temperaturen zou het een uitkomst zijn voor een derde veld op het veilingterrein. Dit zou dan tevens bruikbaar zijn voor de dependance in de Kerkpolder. Intern wordt daar overleg over gepleegd en Koen komt binnen twee weken met een reactie.
De brief is gereed en de bedoeling is om de brief, naast het sturen aan B&W, om de brief op de website te plaatsen en in het kader van de verkiezingen ook naar alle fracties te sturen. Wilma gaat dit verder verzorgen.
  
  • 4. De nieuwe Privacy Wet
Vanaf 28 mei is de nieuwe AVG wet actief. Vanuit de KNVB worden we hierover op de hoogte gehouden. Eind januari wordt hierover meer gecommuniceerd.
 
  • 5. Plaatsing AED

De AED wordt in de gang van de kleedkamer opgehangen. 

 

  • 6. Agendabeheer
Jeugdvergaderingen worden nog toegevoegd.
 
  • 7. Verslagen Commissies
Verslagen van commissies worden vanaf heden in Dropbox geplaatst. 
 
  • 8. Rondvraag
·         De nieuwe veldbehoeftebepaling van de KNVB is ingevuld door Gertjan en op dit moment hebben we recht op een derde veld.
·         Op 17 februari a.s. starten we met ‘Scoren voor de club’ actie voor alle jeugdleden om geld binnen te halen voor de vereniging.
·         Voorstel vanuit de evenementencommissie is om 24 februari a.s. een feestje te organiseren.
·         Ard stelt voor om de oude tenues aan scholen te doneren, allen akkoord.
·         Ard is bezig met een ophangsysteem voor de reclameborden.
 

 

Terug naar overzicht