Nieuws uit de bestuurskamer: 22 mei 2018

Notulen Bestuursvergadering

Datum:           22 mei 2018

 

 

 


1      Opening & Mededelingen

·         Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda.

 

2      Notulen vorige bestuursvergadering + Actielijst

·         Notulen worden goedgekeurd

 

Besproken naar aanleiding van actielijst:

·         Gerline de Pater en mevrouw Yigit zijn door Kees benaderd. Zij hebben toegezegd de portokabins te willen schoonmaken. Kees zal aan Elly vragen of zij hun op weg wil helpen.

           

3      Ingekomen stukken

·         Uitnodiging afscheidsreceptie wethouder Izak Vogelaar op 31 mei 2018. Kees zal hier naartoe gaan.

 

4      Algemeen/ Bestuurszaken

·         AVG: Wilma & Kees geven update over de door de Gemeente Reimerswaal georganiseerde bijeenkomst en de huidige stand van zaken.

 

5      Jeugdzaken

·         Rens geeft aan dat men druk bezig is met de indeling voor de jeugd van volgend seizoen. Een probleem is JO-19. Er zijn te weinig spelers voor een voltallig elftal. Wordt besproken in het komende overleg van donderdag 24 mei 2018 in een vergadering met de TC.

·         Bart heeft bijeenkomsten georganiseerd waarin hij de leiders/trainers ondersteunt bij het opzetten en indelen van de trainingen. Dit wordt goed ontvangen.

·         Twee meisjes MO-19 vanuit VV Kruiningen hebben zich aangemeld.

·         De jeugd startdag wordt gepland op 25 augustus. Kees bespreekt dit met Robin, Bart en Pim in verband met het oefenprogramma. Gertjan geeft dit door aan Jan Schouten.

 

6      Technische Commissie

·         Er zal worden gepolst binnen de vereniging of er interesse is voor een vierde seniorenteam.

·         Eerder een standpunt bestuur gevraagd (vanuit de TC) inzake het aantrekken van eventuele spelers in geval van promotie naar de tweede klasse.

Dit standpunt is aan de TC verzonden op 22-04-2018. Het standpunt is vervolgens ook gedeeld met technische staf van het 1e elftal, 2e elftal en spelersraad.

Vervolgens is er een gezamenlijk overleg geweest op 19-05-2018.

Onderstaand het definitieve standpunt na laatstgenoemd overleg én de bestuursvergadering op 22-05-2018:

a.Vanuit de vereniging geen actieve benadering van spelers,

b.Indien spelers zich onverhoopt toch aandienen:

1.    Als bestuur stellen wij ons op het standpunt dat bij nieuwe spelers er geen financiële vergoedingen mogen plaatsvinden. Ook buitenom de vereniging niet.

2.    Wat wel tot de mogelijkheid zou kunnen behoren is om de selectie 1+2 bijvoorbeeld een teamuitje (clinic of trainingskampje)  te “sponsoren”.

3.    Op zich staat het bestuur niet onwelwillend tegenover nieuwe leden (we kunnen ze ook niet weigeren en deze zijn dus gewoon welkom), maar we moeten dit wel trachten te beperken door:

4.    Nadrukkelijk te vragen naar de motivatie om voor onze vereniging te willen uitkomen. Nieuwe leden moeten matchen met het “DNA” van onze vereniging.

5.    Kenbaar te maken aan nieuwe spelers dat ook zij, net als de huidige selectiespelers, actief binnen de vereniging moeten zijn (geen buitenbeentjes)

6.    Zij als lid geen uitzonderingspositie hebben en dus hun financiële verplichtingen als ieder ander lid hebben.

7.    In overleg met technische staf (Pim) het aantal van nieuwe spelers zien te beperken. 

 

7      Accommodatie

·         Er is een gesprek geweest met een delegatie van de SGP-fractie. Tijdens dit gesprek is door het bestuur aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar de huidige locatie. Kees zal zoals door dhr M. Weststrate aan Wilma is gevraagd, ook Leefbaar Reimerswaal benaderen en uitnodigen.

 

8      Sponsoring

·         Geen bijzonderheden op dit moment.

 

9       Financiën

·         Tot JO-13 moet nog tot eind kalenderjaar, dan wel einde seizoen doorbetalen bij opzegging contributie. Senioren te allen tijde per einde seizoen. In geval van een medische reden wordt per geval mogelijkerwijs een uitzondering gemaakt.

·         Halfjaarcijfersà nog niet beschikbaar ivm een run in Sportlink.

 

10    Evenementen

·         Evaluatie kampioensfeest: het was een zeer geslaagd evenement waarop we zeer positieve reacties hebben ontvangen. Reactie vanuit de evenementencommissie is dat zij de volgende keer wat meer daarbij betrokken willen zijn. 

·         Ledendagen + Kampioensreceptie 16 juni 2018:

·         Erik Nieuwenhuijze zal kosteloos draaien tijdens ledendag. Er moet alleen apparatuur gehuurd worden bij Polderman.

·         Kampioensreceptie zal plaatsvinden van 16:30 uur tot 18:00 uur:

·         Met Robin kortsluiten dat de eerste selectie zal rondlopen met hapjes en drankjes.

·         Uitnodigingen maken voor leden, alle sponsoren, KNVB, alle clubs Reimerswaal, alle clubs competitie, College van B&W, Scheidsrechtersvereniging, Middenstandvereniging.

 

11    Rondvraag

·         Wordt geen gebruik van gemaakt.

Terug naar overzicht