Nieuws uit de bestuurskamer: 13 maart 2018

1. Notulen vorige bestuursvergadering + Actielijst

 • - Actielijst: bestuursreglement alcoholbeleid is klaar. Huib zal dit bij Heleen inleveren en vooruitlopend op het kenbaar maken tijdens de ALV zal het al opgehangen worden.
 • - Vrijwilligersbeleid Gemeente Reimerswaal; er is geen specifiek beleid vanuit de Gemeente Reimerswaal. Wel is er een algemeen vrijwilligerspunt via de website van de Gemeente te raadplegen dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Zie https://www.reimerswaalvoorelkaar.nl/. Voor alle duidelijkheid: het “eigen “klusteam functioneert in de praktijk prima en we zijn blij met de inzet van deze leden!
 • - Sponsormogelijkheden Heineken: er is voor senioren evenementen reclamemateriaal beschikbaar en ook materiaal zoals koelkasten etc. Voor jeugd gerelateerde evenementen geldt andere reclame-uitingen. Eventueel sportdrank beschikbaar. Het verzoek is om evenementen dit vroegtijdig kenbaar te maken aan de contactpersoon.
 • - Website is geactualiseerd en de jaarlijkse kosten zijn € 66,50 per jaar.


2. 
lngekomen stukken

 • - Gemeente Reimerswaal: informatiestand zondag 3 juni a.s. te Hansweert. → bestuur unaniem besloten: geen interesse; respecteren geloofs- en levensovertuiging van de leden binnen onze vereniging.
 • - Ingezonden webformulier rondom stageverzoek → Gertjan zal dit bespreken met Heleen. 


3. 
Algemeen/Bestuurszaken
 

 • - Huib brengt kort verslag uit van zijn bezoek aan de bijeenkomst van de Reimerswaalse VV’s, gaf aan dat een vertegenwoordiger aanwezig was van het overkoepelend orgaan “De Westhoek”, een samenwerkingsverband tussen 3 verenigingen op Schouwen- Duiveland. Vraag vanuit KNVB aan de Reimerswaalse VV’s hoe zij tegenover een samenwerkingsverband staan. De Reimerswaalse verenigingen: Hansweert enthousiast, Kruiningen niet negatief, Rilland geïnteresseerd, Yerseke terughoudend en Waarde was niet vertegenwoordigd. Wij staan eventueel open voor samenwerking als het gaat om het vormen van bijvoorbeeld een combinatie-elftal. Vanuit de Gemeente Reimerswaal zal nog een brief naar de verenigingen verstuurd worden met de vraag hoe men aankijkt tegen samenwerking en op welke wijze.
 • - Huib en Kees hebben gesproken met wethouder Izak Vogelaar n.a.v. de ingezonden brief vanuit onze vereniging i.s.m. Calvijn College richting de Gemeente Reimerswaal. De zaakvoerder van Heijmans heeft inmiddels gesproken met de wethouder van de gemeente, Izak gaf aan dat dit gesprek een positieve indruk heeft achtergelaten. Verder is er nog geen nieuws vanuit de gemeente teruggekoppeld naar onze vereniging.
 • - Gertjan → alle trainers/leiders zijn gevraagd om nieuwe elftalfoto’s aan te leveren voor op de website.


4. 
Jeugdzaken

 • - Uitnodiging competitie- en praktijkbijeenkomsten nieuwe pupillenvoetbal → Rens en Mark gaan deze bijwonen.
 • - Op dit moment is de trainersindeling als voor de Jo 17 en Jo 19 als volgt:
 • - JO 17 dinsdag Rens/Jacco.
 • - JO 19 trainen 4 spelers mee met het 2e op de donderdag.
 • - JO 19 overig/17 op de donderdag door Rens/Jacco.


5.
 Technische Commissie

 • - De TC is gesprek aangaan met de Arthur (verzorger), in combinatie met Ruben Matthijsse voor het seizoen 2018-2019 → door beiden positief bevonden, Arthur blijft volgend seizoen aan als verzorger, Ruben zal vrijblijvend Arthur ondersteunen. Op zaterdag 31 maart a.s. zal Ruben overigens Arthur vervangen en ze zullen gezamenlijk een planning maken voor de verzorging van het 1e elftal op de zaterdagen.
 • - Kees → Dagelijks bestuur heeft via TC contractvoorstel aan Jeroen gedaan. Geeft hier nadere toelichting op aan het Bestuur.


6. 
Accommodatie

 • - Ard → Binnenkort kan het klusteam aan de slag, nieuw systeem voor het verhangen van (een gedeelte van) de sponsorborden is besteld.


7. 
Sponsoring

 • - Er wordt afgesproken om een indexatie toe te passen op de sponsoring van de reclameborden van € 5,00 voor het nieuwe seizoen. Voor nieuwe sponsoren direct € 87,50 factureren.
 • - Ard → heeft contract voor nieuwe sponsoren → waarin zoals hier voornoemd de indexering van € 5,00 – voor het nieuwe seizoen - is toegepast.


8. 
Financiën

 • - Halfjaarcijfers volgende BV.
 • - Ineke heeft een conceptbeleid notitie ten aanzien van wanbetalers gemaakt. Is besproken, aangegeven dat e.e.a. duidelijk vermeld dient te worden op de website. Kees zal via de KNVB onderzoeken of “De Wet van Dam” mb.t. de opzegging van het lidmaatschap hierop van toepassing is of het “Verenigingsrecht”.


9. 
Evenementen

 • - Naar aanleiding van ingekomen mail van leiding van MO15. Bij MO15 en MO19 is het idee ontstaan om gezamenlijk met een touringcar te reizen naar de voetbalwedstrijd van het Nederlandse vrouwenteam op 6 april a.s. Franklin is ter ore gekomen dat de VV blijkbaar een potje heeft voor dergelijke evenementen, maar dat is niet zo. Gertjan → 25% van de totale opbrengst per team van de huidige krasactie is vrij te besteden door het team. Dit bedrag kunnen ze hier bijvoorbeeld voor gebruiken. Kees zal de leiding verder informeren.


10. 
Rondvraag

 • - Ard → MO15 draagt momenteel (overige) shirts van de jeugd (JO15/17/19). Dames shirts worden te klein voor de “mini” dames. Inmiddels spelen zij alweer 4 jaar in deze shirts. Binnenkort moet bekeken worden of deze vervangen moet worden.
 • - Gertjan → zorgen om 4de elftal. Afgelopen zaterdag te weinig spelers! Team teruggetrokken. Kees geeft aan dat Kees Sent eerder ook al aandacht heeft gevraagd voor dit elftal toen het werkgroepje ( Bart D./ Jaap v Gorsel en Kees) een inventarisatie zijn gaan doen bij o.a. de jeugd. Er zou altijd nog een bijeenkomst gepland worden. Kees zal daarom Bart D en Jaap v Gorsel benaderen met de vraag of zij een bijeenkomst wil plannen met deze spelers. Het is niet gewenst dat ook dit elftal nog terugtrokken wordt.

Terug naar overzicht