Nieuws uit de bestuurskamer: 13 februari 2018

  •  1. Ingekomen stukken
·        KNVB uitnodiging competitie- en praktijkbijeenkomsten nieuwe pupillenvoetbal. De bijeenkomst is in Kloetinge à Rens en Mark zullen daar naar toe gaan
·        Uitnodiging bijeenkomst Reimerswaalse VV’s (vervolg op eerdere bijeenkomst) 
26-2-2018 à Huib gaat hierheen.
 
  • 2. Algemeen/Bestuurszaken
·        AED is inmiddels geplaatst. In de groepsapp naar de leiders zal door Gertjan nogmaals onder de aandacht gebracht worden dat de deur goed op slot moet worden gedaan.
·        Ineke meldt de AED aan bij de inbraakverzekering.
·        Rabobank is ermee akkoord om de vergoeding voor de clubkascampagne voor de aanschaf van de AED te gebruiken.
·        Besloten wordt dat er voor nieuwe sponsors een contract wordt opgesteld.
·        Gertjan gaat Aniek Engelse polsen om te vragen of zij de website wil actualiseren en bijhouden. Ook kunnen er dan meteen nieuwe elftalfoto’s gevraagd worden aan alle trainers/leiders.
·        Gertjan heeft nagevraagd wat de kosten zijn voor het genereren van de standen en uitslagen op onze website. Dit is prijzig (van 1,75 tot 2,25 per lid per jaar). Er wordt afgesproken dat er dan via Sportlink een pdf wordt gegenereerd met uitslagen per week.
·         Ard en Ineke gaan op de website de sponsoren inventariseren
 
  • 3. Jeugdzaken
·       Zie KNVB uitnodiging bij ingekomen stukken, verder geen bijzonderheden. 
 
  • 4. Technische Commissie
·        De TC zal het gesprek aangaan met de Arthur (verzorger), eventueel in combinatie met Ruben Matthijsse voor het seizoen 2018-2019.
·       Trainingen voor het tweede en vierde elftal zijn geregeld.
·       Bestuur heeft goedkeuring aan TC gegeven voor nieuwe opzet Reimerwaalelftal/cup. Martin heeft dit inmiddels   teruggekoppeld.
 
  • 5. Accommodatie
·        Vrijwilligers schoonmaken kleedkamers; er worden nog vrijwilligers gezocht voor het schoonmaken van de kleedkamers om Anita Engelse en Elly Hoogesteger te ondersteunen. Tevens zou Rien Kuzee graag wat extra hulp krijgen voor onderhoud aan de accommodatie. Een idee is om vrijwilligers via de Gemeente na te vragen. Huib zal dit inbrengen in het overleg met Reimerswaalse verenigingen.
.     De werkgroep vrijwilligersbeleid (Wilma, Kees en Robin) zullen een inventarisatie maken van de opgaves en kijken of sommige personen op basis van hun interesse eventueel in een commissie kunnen deelnemen. Er zijn n.l. nog verschillende commissies onderbezet. Vanuit de werkgroep zal er een voorstel naar het bestuur gedaan worden en indien akkoord dan zullen Wilma en Kees vanuit het bestuur deze personen benaderen. 

 

  • 6. Sponsoring
·         Er wordt afgesproken om een indexatie toe te passen op de sponsoring van de reclameborden.
.      Ard is druk doende met het ophangsysteem voor de reclameborden. Afspraak dat Huib, Jan en Ard samen met Rien Kuzee alle varianten bespreken en definitief beslissen wat we nu gaan doen.
.      Niet alle trainers hebben op dit moment een blauwe jas van de VV. Echter er zijn verschillende leden die niet meer actief zijn als trainer/leider en zij zullen dan ook benaderd moeten worden om de jas in te leveren.
 
  • 7. Financien
·        Halfjaarcijfers volgende BV.
.     Ineke heeft een conceptbeleid notitie ten aanzien van wanbetalers gemaakt. Bespreken we inhoudelijk  volgende BV
 
  • 8. Evenementen
·        17 februari: Hunt
.     18 februari: Pokertoernooi
.     24 februari: Feestavond met DJ
 
  • 9. Rondvraag
·        Ineke overlegt met Bram inzake de mogelijkheden voor de AED training.
 

 

Terug naar overzicht