Nieuws uit de bestuurskamer: 12 juni 2018

Notulen Bestuursvergadering

Datum:           12 juni 2018

 

 

 


1      Opening & Mededelingen

·         Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda.

 

2      Notulen vorige bestuursvergadering + Actielijst

·         Notulen worden goedgekeurd.

 

Besproken naar aanleiding van actielijst:

·         Ard en Kees organiseren een bijeenkomst voor het klusteam om e.e.a. qua verantwoordelijkheden en samenstelling door te spreken.

·         Anton zal voortaan opbrengst oud papier op website plaatsen.

·         Huib zal in overleg met Anton bekijken of er extra ophalers nodig zijn voor oud papier en hoe een en ander verloopt met het opkomen dagen van vrijwilligers.

 

3      Ingekomen stukken

·      Kees & Wilma lichten ingekomen stukken toe en de genomen acties vanuit bestuur

·      Calvijn College heeft een kleine vergoeding voorgesteld. Kees neemt hier actie over op.

·      Nationale Sportweek à reeds besproken in vorige vergadering. Er wordt door ons een jeugd startdag georganiseerd en dus geen deelname. à Actie Wilma: geeft dit aan bij Jordan van Langevelde (Gem. Reimerswaal).

·      Planning jaargesprek buitensport Gemeente à Actie Kees: aankaarten exploitatiekosten en warmwatervoorziening portocabins.

 

4      Algemeen/ Bestuurszaken

·      Sportlink pakket. Gertjan heeft samen met Maurice een presentatie bijgewoond en de informatie hierover doorgestuurd. Er is een kortingsactie gaande. Bestuursleden zullen de mail doornemen en de toegevoegde waarde ten opzichte van de kosten bekijken. à Actie: Allen

 

5      Jeugdzaken

·         Geen bijzonderheden.

 

6      Technische Commissie

·         Vanuit de KNVB is gevraagd of er interesse is in deelname aan 40+ 7 tegen 7 competitie in Zeeland/West Brabant. Martin heeft om aanvullende info gevraagd. Dennis Neels is actief met het benaderen van mensen. Wachten even af. Verder zijn er vanuit de TC op dit moment geen bijzonderheden.

 

7      Accommodatie

·         De mogelijkheid voor het vragen van entree wordt besproken. Zeker nu we tweede klasse gaan spelen. Kees zal navraag doen wat gebruikelijk is binnen deze klasse en we zullen de volgende vergadering definitief een standpunt innemen.

 

 

8      Sponsoring

·      Er is vanuit de technische staf een verzoek gekomen om het eerste elftal te voorzien van een polo/T-shirt, jas en trainingspak. Het is wellicht mogelijk om dit te bekostigen via sponsoring à Actie Ard, Kees en Jan.

 

9       Financiën

·      Er is een evaluatie gesprek (Kees en Ineke) met Heleen gepland op 16 juni 2018 rondom kantinebeheer en de contractuele afspraken hierover.

 

10   Evenementen

·         Kees en Ineke hebben een vergadering gehad met de Evenementencommissie. Evaluatie afgelopen jaar en ideeën uitgewisseld voor aankomend seizoen. Afspraak gemaakt dat we nog een keer rondom  de tafel gaan zitten in het begin van het nieuwe seizoen.

·         Kampioensreceptie & Ledendag:

·         Hapjes zijn geregeld – het eerste elftal zal deze serveren.

·         De bar is tussen 16:30 en 18:00 uur dicht – drankjes worden geserveerd, ook door de eerste selectie.

·         Kees doet een welkomstwoordje (+/- rond 17:00 uur) en bekijkt de mogelijkheden voor een microfoon.

·         Rens regelt bedankjes voor stoppende vrijwilligers. Rens zal de stoppende vrijwilligers bedanken na de prijsuitreiking van de zeskamp.

·         Vergunning is tot 01:00 uur.

 

11   Rondvraag

·           Reminder: Leefbaar Reimerswaal wordt door Kees uitgenodigd voor een bijeenkomst.

Terug naar overzicht