Nieuws uit de bestuurskamer: 10 april 2018

1. Notulen vorige bestuursvergadering + Actielijst

 • - Kees heeft contact gehad met Sanne Belle. Ze kan 15 uur stage lopen bij Heleen en ze kan tevens vanaf woensdag 18 april a.s. starten bij Bert.
 • - Rens heeft contact gehad met VV Kruiningen. Een aantal meiden gaan hier meetrainen.
 • - Arthur blijft aan als verzorger seizoen 2018-2019 in combinatie met Ruben.
 • - Met Jeroen Bakx is overeenstemming bereikt voor volgend seizoen.
 • - “De Wet van Dam” is voor onze vereniging niet van toepassing. Lidmaatschap kan worden opgezegd aan het eind van elk seizoen, conform statuten.
 • - Ineke heeft de AED gemeld bij de verzekering.


2. 
lngekomen stukken

 • - E-mail ontvangen in verband met overlast kunstgrasveld buiten wedstrijden/trainingen. Er wordt een mail gestuurd naar alle leden en de afspraken+ foto worden nogmaals op de website gezet.
 • - Informatieavond Sportlink 23/4/2018 rondom boekhouding: Ineke zal hier met Bram naartoe gaan.
 • - Informatieavond Sportlink 31/5/2018 rondom extra pakketten: Gertjan zal hier met Maurice naartoe gaan.  


3. 
Algemeen/Bestuurszaken
 

 • - Vrijwilligersbeleid: alle aanmeldingen zijn verwerkt. Het grootste deel waren aanmeldingen voor het ophalen van oud papier. Per commissie zijn er ook aanmeldingen.
 • - Evenementen: Gertjan verteld dat de evenementen binnen de gehele commissie worden besproken en per lid verdeeld. Er is geen scheiding tussen jeugd en senioren. Er zijn twee leden die zichzelf hebben aangemeld voor deze commissie. Nieuwe leden met wellicht ook nieuwe ideeën. Aan Gertjan wordt gevraagd om na te denken over de huidige samenstelling van de commissie en terugkoppeling te geven. Vervolgens kunnen we nieuwe leden benaderen.
 • - Schoonmaak: Er zijn twee aanmeldingen van vrijwilligers die willen helpen bij het schoonmaken van de kleedkamers. Het idee is om de portacabins apart schoon te maken van de kleedkamers (die worden op maandagochtend schoongemaakt) zodat er mogelijk meer vrijwilligers hiervoor zijn. Kees zal dit idee met Anita en Elly bespreken
 • - Trainers/ Leiders: ook hier hebben twee personen zich hiervoor aangemeld. Kees heeft dit besproken met Rens. Rens zal dit bespreken in het Jeugdbestuur en zal dit verder oppakken.
 • - Klusteam: ook hiervoor drie aanmeldingen. Ard pakt dit op.
 • - Scheidsrechters: in het kader van het vrijwilligersbeleid wordt voorgesteld om, net als bij het 1e en 2e elftal, voortaan ook het derde/ vierde in te plannen om jeugdwedstrijden te fluiten. Gertjan zal dit oppakken.
 • - Jeugdteams: er zijn mogelijk nog ouders nodig als trainer/leider voor diverse jeugdteams. Rens komt op basis van de definitieve indeling met een overzicht.


4. 
Jeugdzaken

 • - Mark de Bat gaat samen met Jacco op dinsdagavond JO-17 trainen.
 • - Paul Geense zal tot einde seizoen ondersteuning geven bij JO-13 omdat JO-13-1 samen gaat met JO-13-3.


5.
 Technische Commissie

 • - Spelers derde/vierde: er zijn wekelijks te weinig spelers. Nog steeds. Dit heeft de aandacht van de TC en zal worden opgepakt.
 • - Verslag van de TC t.k.n. ontvangen.

Standpunt bestuur gevraagd (vanuit de TC) inzake het aantrekken van eventuele spelers in geval van promotie naar de tweede klasse. Dit standpunt is aan de TC verzonden op 22-04-2018. Het standpunt is vervolgens ook gedeeld met technische staf van het 1e elftal, 2e elftal en spelersraad. Kees zal nog een bijeenkomst plannen om dit nog nader toe te lichten en om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.


6. 
Accommodatie

 • - De dug-outs van het tweede veld hebben schade. Wordt aangekaart bij het Klusteam. • De strips voor de reclameborden zijn inmiddels binnen, maar men er is nog niet mee begonnen.


7. 
Sponsoring

 • - Geen bijzonderheden op dit moment


8. 
Financiën

 • Halfjaarcijfers nog niet beschikbaar ivm een run in Sportlink.


9. 
Evenementen

 • - Scoren voor je Clubactie:
 • - Ineke stelt voor om de opbrengst van de Clubactie te laten tellen bij de Rabobank.
 • - De tussentijdse opbrengst ziet er hoopvol uit.
 • - 25% van de opbrengst per team, komt ten goede van het team en dit is ook op deze manier gecommuniceerd.
 • - Zodra opbrengsten per team bekend zijn is het raadzaam dat Gertjan/Ineke afspraken maken over de manier waarop de teams kunnen beschikken over dit geld.

Data voor de ledendagen zijn nog niet ingepland in verband met mogelijke nacompetitie. Er wordt gedacht aan 16 of 23 juni a.s.

 • - Vrijdagavond: Jeugd onder 7 t/m 11 voetballen tegen ouders.
 • - Zaterdagochtend: Jeugd 13 t/m 17: zeskamp, clinic Bart/Pim en mogelijk penalty bokaal.
 • - Zaterdagmiddag: Senioren, nog in te vullen.
 • - Zaterdagavond: DJ (?) + BBQ.
 • - Ineke stelt voor dat alle deelnemers aan de BBQ het geld overmaken aan de vereniging zodat Ineke dit kan bijhouden. Gertjan pakt dit op.
 • - Sponsortoernooi is op vrijdag 8 juni a.s.
 • - Rabobank clubkascampagne mail sturen naar leden om hierop te stemmen.


10. 
Rondvraag

 • - Gertjan gaat uitzoeken of Instagram, Facebook en Twitter aan de website gelinked kunnen worden.
 • - Oud papier opbrengst toevoegen op website. Ineke stemt af met Bram dat hij dit aanlevert bij Gertjan.
 • - Graag ook de wedstrijduitslagen van de teams op zaterdag vermelden op het TV-scherm in de kantine. Gertjan bespreekt dit met Jan.
 • - De inventarisatie van de jassen moet nog opgepakt worden. Kees zal Flip benaderen voor het overzicht.

Terug naar overzicht