Nieuwe aanduiding jeugdteams

Bron: KNVB

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen.
Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar).
C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15 en het D2 team O13-2. Dit waren altijd al de leeftijdsgrenzen van jeudteams.
Feitelijk verandert er dus niets.

Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, maar de J van jeugd.
Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen.
Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie,
die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de geboortejaren overzichtelijk naast elkaar gezet.
De peildatum is 31 december van enig jaar. 

Aanduiding Oude aanduding Geboortejaar
 JO20  eerstejaars senioren  1997
 JO19/MO19  tweedejaars A-junioren  1998
 JO18  eerstejaars A-junioren  1999
 JO17/M017  tweedejaars B-junioren  2000
 JO16  eerstejaars B-junioren  2001
 JO15/MO15  tweedejaars C-junioren  2002
 JO14  eerstejaars C-junioren  2003
 JO13/MO13  tweedejaars D-pupillen  2004
 JO12  eerstejaars D-pupillen  2005
 JO11  tweedejaars E-pupillen   2006
 JO10  eerstejaars E-pupillen  2007
 JO9  tweedejaars F-pupillen  2008
 JO8  eerstejaars F-pupillen  2009
 JO7  minipupillen  2010
 JO6  minipupillen  2011

Terug naar overzicht