Adopteer een zonnepaneel van V.V. Krabbendijke!

V.V. Krabbendijke wil graag de eigen elektriciteit gaan opwekken door middel van zonnepanelen. Als vereniging zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om onze accommodatie duurzamer te laten functioneren, met tevens als doel de energiekosten te verminderen.

Een deel van de benodigde financiële middelen (30%) is toegezegd door de overheid in de vorm van subsidie. De overige 70%, moeten we zelf financieren.
Om dit bedrag, € 20.000 bij elkaar te krijgen is er een adoptieplan voor zonnepanelen opgezet.

Het plan werkt als volgt:
Er worden 106 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de kantine en de kleedlokalen.
Leden, supporters en sponsoren kunnen voor € 200 per paneel één of meerdere zonnepanelen adopteren. Met dit geld kunnen we de zonnepanelen aanschaffen en installeren.
Het adopteren houdt in dat u €200 per paneel in bruikleen geeft aan de voetbal.

Jaarlijks levert de zonne-energie onze vereniging ongeveer € 3500 op. Uit dit voordeel wordt het door de deelnemers ingelegde geld terugbetaald.
Ieder jaar zullen 17 deelnemers worden uitgeloot die hun € 200 terug ontvangen. Zodoende wordt na 6 jaar het adoptieplan beëindigt.

We willen u vragen om op 2 manieren aan het succes van dit plan bij te dragen:

  • Wilt u één of meerdere panelen adopteren?
  • Wilt u dit adoptieplan onder de aandacht brengen van familie en andere relaties en hen stimuleren om deze actie te ondersteunen?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de invulformulieren in de bestuurskamer of via de onderstaande link;
Klik hier om een zonnepaneel te adopteren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan-Kees Engelse en Huib Nagelkerke.

Hoofdbestuur V.V. Krabbendijke

Terug naar overzicht