Aanmeldformulier

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*

*

*

*

Indien je 15 jaar of ouder bent, dan is legitimatie verplicht

Automatische incasso **

* Verplicht veld

** Wat houdt automatische incasso in?

v.v. Krabbendijke werkt alleen met automatische incasso voor de contributies. Het doel van deze automatische incasso is om de administratieve last bij de vele vrijwilligers binnen onze vereniging te verminderen. Voor het gebruik van de automatische incasso dient ieder lid de vereniging te machtigen. Deze machtiging geldt ook voor alle volgende jaren voor het innen van de contributies.

Wij zijn verplicht u te melden dat wij van uw rekening gaan incasseren d.m.v. automatische incasso met de volgende gegevens: Incassant ID: NL59ZZZ403098280000
Kenmerkt Machtiging: (uw KNVB lidmaatschapnummer)