Aanmelden ledendag

Beste leden,

Begin 2012 zijn we gestart met het project V.V. Krabbendijke 2020. Het doel van dit project was en is om te blijven groeien en door te ontwikkelen als vereniging. Dit hebben we gedaan door een meerjaren plan op te stellen met doelen die we bereikt willen hebben voor 2020.

Het jaar 2013 heeft voornamelijk in het teken gestaan van een mooi jubileumjaar. Naast alle inspanningen die zijn gedaan voor het jubileum, hebben we toch ook al een aantal van deze doelen in 2013 weten te bereiken. Er is een heel nieuw bestuur aangesteld, met daarbij verschillende commissies. De toestroom van nieuwe jeugdleden bij de pupillen is enorm, door goede ledenwerving. Het seniorenvoetbal zit in de lift. Er is een nieuwe website de lucht ingegaan. En zo zijn er nog een aantal doelen al bereikt.

Graag willen we deze lijn in 2014 doorzetten. Dit jaar willen we kijken of we de accommodatie kunnen uitbreiden en aankleden. De eerste stap hierin is al gemaakt. Vanaf heden kan iedereen in de kantine gebruik maken van Wi-Fi.

Tijdens de brainstormsessies zijn de onderstaande wensen betreft de accommodatie naar voren gekomen. Graag willen we van u weten welk punt u als eerste gerealiseerd wilt zien worden. Mocht u nog een aandachtspunt hebben dat niet op de lijst staat, vul dit dan gelieve in bij ‘anders’.

  • Overkapping
  • Terras
  • Scorebord
  • Tribune
  • Meer aankleding accommodatie (vlaggen, vaandels, enz. )
  • Omroepinstallatie/speakers
  • Jeugdhonk / kinderopvang
  • Speeltoestellen
  • Anders namelijk; …………………….

Geef uw keuze(s) door via het enquêteformulier op de website, met daarbij een duidelijke motivatie voor uw keuze. Doe dit uiterlijk voor zaterdag 22 februari. Hierna gaan we inventariseren wat de voornaamste wensen zijn van al onze leden, en bekijken we of er mogelijkheden zijn om deze wensen te bewerkstellingen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Klik hier voor het enquêteformulier.